15 oktober – Dag van het Natuurboek | Dag van de Witte Stok | Dag van de Plattelandsvrouwen | Dag van het Handen Wassen

Dag van het Natuurboek

Sinds 2014 wordt op of rond de sterfdag van Jan Wolkers (19 oktober 2007) de Dag van het Natuurboek gevierd en wordt de winnaar van de Jan Wolkers Prijs bekend gemaakt.
Alle zogenaamde “groene” boeken komen in aanmerking, het maakt niet uit wat voor genre boek het is zolang de natuur maar de hoofdrol speelt. De bekendmaking vindt plaats op de Dag van het Natuurboek tijdens een rechtstreekse radio-uitzending van Vroege Vogels vanuit Museum De Lakenhal in Leiden.

Internationale Dag van de Witte Stok

Op World Sight Day wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van een zelfstandig leven voor mensen met een visuele beperking. De witte stok staat hiervoor symbool. Helaas zijn veel verkeersdeelnemers Artikel 49 lid 1 van de verkeerswet vergeten. Ter opfrissing: in Artikel 49 lid 1 van de verkeerswet staat omschreven: bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen voor laten gaan in het verkeer. Dus, zie je iemand een witte stok naar voren steken dan geeft hij/zij te kennen te willen oversteken en heeft diegene altijd voorrang. Trouwens dat geldt voor alle personen die zich moeilijk voortbewegen!

Internationale Dag van de Plattelandsvrouwen

Op de International Day of Rural Women herdenken we de cruciale rol, en bijdrage, van de (inheemse) plattelandsvrouwen in het verbeteren van de landbouw- en plattelandsontwikkeling, de verbetering van de voedselzekerheid en het bestrijden van armoede op het platteland. Het thema voor is 2017: “Uitdagingen en kansen in klimaatbestendige landbouw voor gendergelijkheid en de empowerment van plattelandsvrouwen en -meisjes”.

Uitdagingen en kansen

Klimaatverandering verergert bestaande barrières. Plattelandsvrouwen krijgen het nog moeilijker om krediet te krijgen om hun gezin te onderhouden. Vrouwen krijgen so wie so minder of geen kansen op onderwijs en technische opleidingen of de kans om vaardigheden te ontwikkelen en te gebruiken. Door deze genderongelijkheid lopen zij nog meer achterstand op en lopen het risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Daarom is het belangrijk om de empowerment van plattelandsvrouwen te verhogen door:

  • investeren in klimaatbestendig landbouwbeleid
  • meer zekerheid op landbezit
  • vergemakkelijken financiering voor investeringen in klimaatbestendige en tijdbesparende activa
  • het verbeteren van de toegang tot klimaatbestendige informatie
  • meer mogelijkheden voor boerinnen om deel uit te maken van de klimaatbestendige landbouw waardeketen

Internationale Dag van het Handen Wassen

Wat voor ons de gewoonste zaak van de wereld is, tenminste zou moeten zijn, is in de ontwikkelingslanden verre van normaal… handen met zeep wassen! En daar wordt op Global Handwashing Day aandacht voor gevraagd omdat handen wassen met water en zeepde kans op diarree met bijna 50%  vermindert  en de kans op een infectie van de luchtwegen met ongeveer 25%. Dus als alle kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden hun handen zouden kunnen wassen zou dat miljoenen levens besparen. Voor iedereen, overal ter wereld, geldt; doe het goed en vaak!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.