afbeelding versterkt jan wolkers prijs

24 oktober – Dag van het Natuurboek (Jan Wolkers Prijs) | Wereld Ontwikkeling Informatie Dag | Wereld Polio Dag | Wereld Origami Dag(en) | Wereld Missie Zondag | Dag van het Ploegpaard | Schoonmoederdag | Internationale Dag van de Verenigde Naties | Nationale Kebabdag | Nationale Boerenkooldag | Wereld Pensdag | Internationale Dag van de Gibbon | Week van de Ontwapening | Week van het Landschap | Wereldwijde Week van Media en Informatievaardigheden

Dag van het Natuurboek (Jan Wolkers Prijs)

Sinds 2014 wordt op of rond de sterfdag van Jan Wolkers (19 oktober 2007) de Dag van het Natuurboek georganiseerd. Op deze dag wordt door het NPO1 radioprogramma Vroege Vogels de prijs voor het beste natuurboek uitgereikt. Wat heeft Jan Wolkers daarmee van doen? Jan Wolkers stond en staat bekend om zijn grote liefde voor de natuur. Dat is dus de link tussen Dag van het Natuurboek en de Jan Wolkers Prijs. Wat win je dan? De prijs bestaat uit een geldbedrag van  € 5.000 en een originele tekening van de winnaar, gemaakt door Siegfried Woldhek. De Dag van het Natuurboek is een initiatief van Vroege Vogels, het Wereld Natuur Fonds en de Volkskrant.

Wie zijn de genomineerde voor de Jan Wolkers Prijs?

Alle zogenaamde “groene” boeken komen in aanmerking, het maakt niet uit wat voor genre boek het is zolang de natuur maar de hoofdrol speelt. Dit jaar zijn er meer dan 130 boeken ingezonden variërend van veldgidsen, monografieën, kinderboeken, poëziebundels, naslagwerken tot romans. De genomineerde zijn:

Wereld Ontwikkeling Informatie Dag

Resolutie 3038 (XXVII) 19 december 1972 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: “Informatie- en communicatietechnologieën kunnen nieuwe oplossingen bieden voor ontwikkelingsuitdagingen, met name in de context van globalisering, en kunnen economische groei, concurrentievermogen, toegang tot informatie en kennis, armoedebestrijding en sociale integratie bevorderen.

Zal de resolutie helpen?

De aangenomen resolutie zal helpen om de integratie van alle (ontwikkelings-) landen, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, in de wereldeconomie te versnellen. Het is namelijk een vaststaand feit dat informatie- en communicatietechnologieën nieuwe kansen en uitdagingen met zich meebrengen. Daarom is het dringend nodig om de belangrijkste belemmeringen waarmee deze landen worden geconfronteerd aan te pakken.

Als er gesproken wordt over belemmeringen dan gaat het over bijvoorbeeld toegang tot nieuwe technologieën, maar ook onvoldoende middelen, infrastructuur, onderwijs, capaciteit, investeringen en connectiviteit. Vergeet vooral de kwesties met betrekking tot technologie-eigendom, normen en stromen niet.

De digitale kloof

Er zijn zorgen over de ontstane digitale kloof betreffende de toegang tot informatie- en communicatietechnologie-instrumenten en breedbandconnectiviteit tussen landen op verschillende ontwikkelingsniveaus. Met inbegrip van de minst ontwikkelde landen, kleine eilandstaten in ontwikkeling en niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden. De digitale kloof is aanwezig bij veel economisch en maatschappelijk relevante toepassingen  zoals bij de overheid, het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en het onderwijs.

Het houdt niet op! Nog 10 (inter-)nationale dagen en 3 weken.

Deel dit bericht