5 oktober – Dag van de Leraar | UNESCO-scholendag | Wereld CP Dag

Dag van de Leraar

De World Teachers’ Day, de Internationale Dag van de Leraar, wordt elk jaar op 5 oktober gevierd. Een dag van erkenning, van waardering voor de leraar maar ook een dag om stil te staan bij de niet al te goede (rechts)positie van de leraar.

De positie van de leraar kan worden verbeterd door het aannemen van de wet “Beroep Leraar”. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel “Beroep Leraar”. Op de website onderwijscooperatie.nl staat: met de invoering van de wet wordt de positie van leraren in het po, vo, (v)so en mbo versterkt, het beroep helder afgebakend, onbevoegdheid tegengegaan en zeggenschap gegeven aan de leraar waar het gaat om zijn individuele professionele ontwikkeling. Bovendien wordt met dit wetsvoorstel het lerarenregister wettelijk verankerd.

Leraar van het Jaar 2016: een ode aan Ruud

De winnaar van de verkiezing Leraar van het Jaar 2016 wordt op 8 oktober tijdens het Lerarencongres bij het ROC Midden Nederland in Amersfoort bekend gemaakt. Maar voor mij staat al vast wie dat met terugwerkende kracht wordt, namelijk mijn basisschoolleraar Ruud van de Vijfeijken. Als ik aan Ruud denk dan denk ik aan het klassikaal zingen, schoolkamp, aan het balspel kasti, denk ik aan het meedoen met het schoolvoetbaltoernooi voor jongens, dan denk ik aan een paar onuitwisbare heerlijke schooljaren. Ruud, voor mij ben je de beste leraar uit de vorige eeuw!

UNESCO-scholendag

Weet jij wat UNESCO-scholen zijn? In het kort uitgelegd zijn dat scholen die aandacht besteden aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren om meer begrip te kweken voor elkaars land en cultuur om zodoende wereldvrede te bevorderen.
De vier UNESCO-thema’s zijn:

  • Vrede en mensenrechten
  • Intercultureel leren
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

Wat is de bedoeling van de scholendag? Op de UNESCO-scholendag ontmoeten alle rectoren, docenten, leerlingen en andere betrokkenen van de 41 Nederlandse UNESCO-scholen elkaar en worden ideeën uitgewisseld. Op zoek naar een UNESCO-school, klik hier.

Wereld CP (Cerebrale Parese) Dag

Letterlijk betekent cerebrale parese hersenverlamming, maar de letterlijke vertaling dekt de lading niet. Cerebrale parese, ook wel cerebrale palsy of spasticiteit genoemd, is een ontwikkelingsstoornis welke gekenmerkt wordt door motorische stoornissen (onder andere spasme en krampachtig bewegen). Een intellectuele achterstand en epileptische aanvallen komen eveneens dikwijls voor.

De kleur van Wereld CP Dag is groen daarom vraagt BOSK of je vandaag iets groens aan wilt doen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.