6 oktober – Dag van de Omgevingswet | Kinderboekenweek | Brandpreventieweken

Dag van de Omgevingswet

De VVM, een netwerkvereniging van en voor milieuprofessionals, organiseert vandaag voor de vijfde keer de Dag van de Omgevingswet, een congresdag waar je helemaal bijgepraat wordt over de laatste ontwikkelingen betreffende de Invoeringswet Omgevingswet maar ook de Aanvullingswet Natuur, Geluid, Bodem en Grondeigendom komen aanbod.

Maar wat is de Omgevingswet?

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving, denk hierbij aan milieuregels over geluid of bodemkwaliteit en regels over bouwhoogte en veiligheidseisen.
In 2019 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet, de Omgevingswet. Het voordeel van de Omgevingswet is als volgt samen te vatten: één wet, één vergunning. Dit houdt concreet in dat de het aantal regels sterk verminderd wordt waardoor de procedure sneller zal gaan (van 26 naar 8 weken) wat als bijkomend voordeel heeft dat het allemaal eenvoudiger en goedkoper wordt.

Samengevat de voordelen van de Omgevingswet:

  • bestemmingsplan wordt omgevingsplan: eenvoudig raadpleegbaar, met alle regels voor de fysieke leefomgeving
  • participatie: inspraak vanaf het begin zorgt voor meer draagvlak, creativiteit en betrokkenheid
  • vergunningvrij uitbouwen: bedrijven en bewoners mogen uitbouwen plaatsen tot 4 meter
  • regionale verschillen krijgen aandacht en lokale bestuurders krijgen meer ruimte voor initiatieven
  • experimenteerbepaling: vernieuwingen eerst onderzoeken of ze een verbetering zijn

Kinderboekenweek: 5 t/m 16 oktober

Met het Kinderboekenbal is jongstleden dinsdag de Kinderboekenweek officieel van start gegaan. Tijdens de alweer 62e editie van de Kinderboekenweek staan de opa’s en oma’s centraal, onder het motto “Voor altijd jong”. De organiserende Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) heeft voor dit motto gekozen omdat, zoals zij zeggen, opa’s en oma’s een belangrijke rol spelen in het leven van kinderen en in kinderboeken.

Traditiegetrouw wordt tijdens het Kinderboekenbal de Gouden Griffel, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek, uitgereikt en dit jaar ging deze naar aan Anna Woltz voor haar kinderboek Gips (Querido). Net zoals bij de Boekenweek wordt tijdens de Kinderboekenweek een geschenkboek weggeven, moet je wel voor tenminste € 10,- aan kinderboeken in de boekwinkel hebben gekocht maar daar krijg je wel een prachtig boek voor terug.

Brandpreventieweken

Van 1 tot en met 31 oktober wordt er campagne gevoerd om ons meer bewust te maken over brandveiligheid en -preventie. De focus ligt op:

  • het voorkomen van brand en het voorkomen van brandwonden
  • het voorkomen van de uitbreiding van een brand (rookmelders, blusmiddelen)
  • het voorkomen van de gevolgen van brand, ofwel tijdig kunnen vluchten (vluchtroutes, vluchtmiddelen)

Hé doe de deur dicht!

Uit onderzoek* komt naar voren dat het sluiten van de binnendeuren een positief effect heeft op de tijd die je hebt om jezelf tijdens een woningbrand in veiligheid te brengen. Ook staat in dat onderzoek* te lezen dat 70% van de woningen een rookmelder heeft maar dat slechts 45% van die rookmelders ook werkt en dat slechts 35% op de juiste plek hangt én werkt.

*onderzoeksrapport van de Brandweeracademie “Gebrand op inzicht”

Ik heb een brandende vraag: waar is de Nationale Rookmelderdag gebleven?

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.