afbeelding versterkt Internationaal Spirit of the Game Dag

4 december – Internationale Spirit of the Game Dag | Internationale Dag van de Banken | Internationale Dag van de Cheeta | Wereld Natuurbehoud Dag | Internationale Dag van de Preventie van Chemische Rampen | Ontmoetingsdag Verder na Zelfdoding (BE) | Internationale Cabernet Franc dag

Internationale Spirit of the Game Dag

Elke eerste zaterdag van december staat in het teken van de Internationale Spirit of the Game Day (in de geest van de wedstrijd). De Engelse term Spirit of the Game wordt gebruikt bij Ultimate Frisbee. Kortweg Ultimate genoemd. Maar wat is Spirit of the Game? Bij Ultimate wordt de term Spirit of the Game gebezigd als men spreekt over de sportiviteit van spelers en teams. Deze sport wordt gespeeld zonder scheidsrechter, dus de spelers zijn zelf verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijd. Met andere woorden het draait allemaal om respect voor elkaar en voor de spelregels. Kunnen de heren voetballers iets van leren!

Spirit of the Game

In de Spirit of the Game gaat over gedrag en vaardigheden, zoals goede kennis en toepassen van de spelregels, eerlijkheid, duidelijke en rustige communicatie en een positieve en respectvolle houding naar teamgenoten, fans en tegenstanders en bovenal sportiviteit. Wat zijn de basisregels?

  • ken de spelregels
  • vermijd lichamelijk contact
  • wees eerlijk en sportief
  • heb lol in het spelletje
  • communiceer op een respectvolle maner

Je vraagt je af hoe je deze dag dient te vieren? Net zoals vorig jaar wordt er een online evenement georganiseerd. Ga naar spiritofthegameday.org voor meer informatie.

Internationale Dag van de Banken

In 2019 riep de Algemene Vergadering van de VN 4 december uit tot Internationale Dag van de Banken. Een dag waarop stil gestaan wordt bij de rol die ontwikkelingsbanken spelen bij het financieren van duurzame ontwikkeling en het verstrekken van kennis. Maar ook als erkenning voor hun vitale rol tot het verbeteren van de levensstandaard. Dus een feestelijke dag vandaag want we vieren International Day of Banks.

Wat is een ontwikkelingsbank?

Een ontwikkelingsbank is een bank die bedrijven, financiële instellingen en projecten in ontwikkelings- en opkomende landen ondersteunt met onder ander krediet, participaties, garanties en andere activiteiten die lokaal ondernemerschap bevorderen. De bekendste Nederlandse ontwikkelingsbank is De Nederland Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO). FMO financiert bedrijven, projecten en financiële instellingen uit ontwikkelingslanden en opkomende markten. Momenteel is FMO actief in ca. 60 landen. De grootste ontwikkelingsbank in de wereld is de Wereldbank.

Internationale Dag van de Preventie van Chemische Rampen

Elk jaar wordt op 4 december de Internationale Dag van de Preventie van Chemische Rampen georganiseerd om het belang van chemische veiligheid te benadrukken. De Internationale Dag van de Preventie van Chemische Rampen is een rechtstreeks gevolg van ’s werelds ergste industriële ramp die op 3 december 1984 plaats vond in Bhopal. Uit de fabrieken van Union Carbide India Limited ontsnapte op die dag per ongeluk ongeveer 40 ton methylisocyanaat (MIC). Dit goedje veroorzaakt ernstige irritatie aan de luchtwegen (longoedeem), huid- en ogen. Maar veroorzaakte in Bhopal ook een toename van het aantal doodgeborenen, spontane abortussen en verhoogde kindersterfte. De giframp in Bhopal staat bekend als de grootste industriële chemische ramp ooit.

Deze dagen verdienen zeer zeker ook onze aandacht, dus!

Deel dit bericht