16 oktober – Voornaamwoord Dag | Wereld Kat Dag | Werelddag voor Waardigheid | Wereldvoedseldag | Week van Ons Water | Dag van de Wervelkolom | Anesthesie Dag | Brooddag

Internationale Voornaamwoord Dag

Vorig jaar werd voor de eerste keer Internationale Pronouns Day georganiseerd. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor het persoonlijk (binaire) voornaamwoord. Wat wordt bedoeld met een persoonlijk voornaamwoord (pv)? Een pv is een woord dat personen aanduidt. Dat zijn: ik, je, jij, jou, me, mij, u, hij, zij, het, we, wij, ons, jullie, zij (meervoud), ge, gij, hem haar, hen hun.

Zij is de persoonsaanduiding voor een vrouw en hij voor een man. Dat hebben we op de lagere school geleerd. Maar met welke pv spreek je transgender- en geslachtsconforme mensen aan?

Transgender Netwerk Nederland kiest nieuwe voornaamwoord

Een transgender vrouw identificeert zich als een vrouw en een transgender man identificeert zich als een man. Dus die spreek je ook zodanig aan. Maar wat als je je geen man of vrouw voelt? Dan heet dat met een duur woord non binaire trans(gender) personen. Hoe spreek je hen aan ? De gebruikelijke binaire voornaamwoorden kan je niet gebruiken.Transgender Netwerk Nederland (TNN) zag dit in en schreef in 2016 een wedstrijd uit voor een “non-binaire voornaamwoord”. Er is uiteindelijk gekozen voor hen, hen en hun.

Wereld Kat Dag

De initiatiefnemer voor Global Cat Day, Alley Cat Allies, is de enige wereldwijde belangenorganisatie die zich inzet voor het beschermen en redden van zwerfkatten. Pas met de uitvinding van de kattenbak (1947) is het aantal zwerfkatten afgenomen, Vanaf toen waren er katten die alleen maar binnenshuis leven. Gelukkig zijn er ontelbaar veel katten die alleen maar binnenshuis leven en/of een baasje hebben zie voor ze zorgen.

Helaas hebben niet alle katten zoveel mazzel. Die katten leiden een zwervend bestaan, en belanden vaak in dierenasiels. Veel dierenasielen bieden echter niet de humane redding die ze beloven. Alley Cat Allies zet zich in voor een diervriendelijke, effectieve oplossing. Zoals volwassen poezen en katers steriliseren en castreren en door kittens bij gastgezinnen onder te brengen.

Werelddag voor Waardigheid

In 2006 begonnen drie leden van de The Forum of Young Global Leadersop het World Economic Forum een gesprek over verdeeldheid. Deze drie leden waren de kroonprins Haakon van Noorwegen,; John Bryant, CEO en oprichter van Operation HOPE; en Pekka Himanen, auteur en filosoof. Ook al kwamen ze uit totaal verschillende werelden zij voelden alle drie hetzelfde, een verdeelde wereld. Deze verdeeldheid rustte volgens hen op 4 pijlers: politiek, religie, ras en grenzen. Deze pijlers voeden haat, conflict, oorlog, intolerantie en onrecht. Verdeeldheid of niet, eigenlijk willen we allemaal hetzelfde: begrepen -, gewaardeerd – en gerespecteerd worden.

Global Dignity

Deze drie jonge leiders waren er van overtuigd dat de menselijke behoefte aan waardigheid universeel is. Daarom schreven zij de Founding Principles voor een nieuwe non-profit organisatie, Global Dignity genaamd. Een organisatie die zich ging inzetten voor menselijke waardigheid. De eerste die zich bij de organisatie aanmeldde was de sociaal bewogen oud-wereldkampioen boksen Muhammad Ali.

Waardigheid kun je leren!

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de eerste Global Dignity Day in Zwitserland het licht zag. Op een school in Davos werden 120 studenten bijgespijkerd over begrippen als vriendelijkheid, begrip, tolerantie en compassie. Vorig jaar werd Dignity Day door bijna 700.000 studenten verspreidt over meer dan 70 landen gevierd.

Wat staat er nog meer in de agenda?

Deel dit bericht