15 oktober – Ada Lovelace Day | Dag van de Witte Stok | Dag van de Plattelandsvrouwen | Dag van het Handen Wassen

De Ada Lovelace Dag

Ada Lovelace (1815–1852) was een enthousiast amateurwiskundige en
de allereerste computerprogrammeur. Zij schreef hele reeksen instructies voor de analytische machine (Analytical Engine), ze ontwikkelde onder andere de subroutine, herkende de waarde van lussen en dacht al na over de voorwaardelijke sprongroutine. Ada Lovelace zag ook al in dat computers in staat zouden zijn meer dan enkel (zware) berekeningen te doen. Een echte pionier op het gebied van computerprogramma’s!

Wie was Augusta Ada Byron?

Ada was het enige wettige kind van Annabella Milbanke en Lord Byron. Haar halfzusje Allegra Byron (moeder was Claire Clairmont) stierf op 5-jarige leeftijd (1822). De moeder van Ada had een wiskundige opleiding gehad en haar vader was de wereldberoemde dichter Lord Byron. In zijn tijd (de 19e eeuw) stond hij niet alleen maar bekend om zijn uitspattingen, zijn reislustigheid, enorme schulden en talrijke liefdesaffaires. Nee hij was een schrijver en dichter van wereldfaam, hij was onder meer de schrijver van Childe Harold’s Pilgrimage (1812) en Don Juan (1819).

De vader van de compter

Dankzij haar wiskunde opleiding kwam ze in aanraking met vele wetenschappers zoals Charles Babbage, “de vader van de computer”. Dankzij de wederzijdse vriendin de Schotse schrijfster van wetenschappelijke boeken en een uomo universale Mary Somerville kwam Ada in 1833 in contact met Babbage. Een kleine tien jaar later vertaald zij een artikel over de Analytical Engine (ontworpen door Babbage) van de Italiaanse wiskundige en militair ingenieur Luigi Menabrea . Zij noemde haar vertaling Notes.

Lovelace’s Notes

De Notes worden gezien als het eerste gedocumenteerde computerprogramma en liet zien hoe de Analytical Engine de Bernoulligetallen kon berekenen. Het legt ook de ideeën uit die ten grondslag lagen aan de Engine van Babbage en alle miljarden computers en computerprogramma’s die tegenwoordig worden gebruikt. Meer dan een eeuw voordat de eerste computer het licht zag had Ada al de mogelijkheden voor de computer voorzien. In haar tijd was dat sciencefiction, maar ze heeft het uiteindelijk bij het rechte eind gehad.

Internationale Dag van de Witte Stok

Op World Sight Day wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van een zelfstandig leven voor mensen met een visuele beperking. De witte stok staat hiervoor symbool. Elk jaar wordt op of rond World Sight Day een rapport gelanceerd met de nieuwste bevindingen. In het rapport staat te lezen dat wereldwijd meer dan 2,2 miljard mensen een visuele beperking hebben. Daarvan zijn tenminste 1 miljard visuele beperkingen behandelbaar of hadden voorkomen kunnen worden.

Wie zijn de dupe?

Zoals gebruikelijk dragen de minder bevoordeelde de zwaarste last, denk hierbij aan mensen uit lage- en middeninkomenslanden, vrouwen, ouderen en etnische minderheden. Het World Report on vision geeft aan dat de verantwoordelijke zich meer moeten richten op geïntegreerde, mensgerichte oogzorg.

Het rapport geeft verder aan dat mensen niet in financiële problemen zouden moeten komen omdat ze gebruik maken van de aanwezige oogzorg. Tevens dringt het rapport aan tot met meer samenwerking tussen oogzorg en aanverwante sectoren zoals onderwijs, arbeid, sociale voorzieningen en de particuliere sector.

Internationale Dag van de Plattelandsvrouwen

Op de International Day of Rural Women herdenken we de cruciale rol, en bijdrage, van de (inheemse) plattelandsvrouwen in het verbeteren van de landbouw- en plattelandsontwikkeling, de verbetering van de voedselzekerheid en het bestrijden van armoede op het platteland. Vaak ontstaan door het veranderen van het klimaat. Het thema voor is 2019: Plattelandsvrouwen en -meisjes bouwen aan klimaatbestendigheid

Internationale Dag van het Handen Wassen

Wat voor ons de gewoonste zaak van de wereld is, tenminste zou moeten zijn, is in de ontwikkelingslanden verre van normaal… handen met zeep wassen! En daar wordt op Global Handwashing Day aandacht voor gevraagd. Handen wassen met water en zeep de kans op diarree met bijna 50% vermindert en de kans op een infectie van de luchtwegen met ongeveer 25%. Dus als alle kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden hun handen zouden kunnen wassen zou dat miljoenen levens besparen. Voor iedereen, overal ter wereld, geldt; doe het goed en vaak!

Deel dit bericht