17 oktober – Spirit Day | Wereld Trauma Dag | Werelddag voor Waarden | ShakeOut Dag | Loofhuttenfeest | Kredietunie Dag | Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten | Dag ter Bestrijding van Extreme Armoede

Spirit Day

UN Free & Equal bundelt dit jaar de krachten met GLAAD om Spirit Day én de 30e verjaardag van het Verdrag van de Rechten van het Kind te vieren. Je kunt Spirit Day vergelijken met onze nationale Paarse Vrijdag op 13 december. Spirit Day is de grootste meest opvallende LGBTQ+ -antipestcampagne ter wereld en meedoen is eenvoudig: draag op vandaag iets paars naar school of naar het werk en deel een selfie op sociale media.

Jonge lesbische, homoseksuele, bi-, trans- en interseksuelen en queer (LGBTQ+) hebben veel meer kans om gepest, misbruikt en geïsoleerd te raken dan hun leeftijdsgenoten. Gevolg: grote kans dat zij eerder schoolverlaten, in een depressie raken of zelfmoord overwegen en/of plegen.

Hoe ervaren wereldwijd LGBTI studenten hun schooltijd?

  • 70.1% van hen wordt verbaal lastig gevallen
  • 71% meldt dat zij homo-onvriendelijke opmerkingen krijgen van mede-studenten en leraren
  • 53.3% meldt niet dat ze worden gepest omdat ze niet geloven dat er wat meegedaan wordt
  • 59.5% voelen zich onveilig op school vanwege hun geaardheid
  • 48.7% zijn ooit online gepest
  • 60.4% kregen na melding incident te horen dat ze het moesten negeren of de schoolleiding deed er niks mee

Wereld Trauma Dag

World Trauma Day wordt sinds 2011 jaarlijks op 17 oktober wereldwijd georganiseerd. Het is een dag om de impact, preventie en behandeling van verwondingen, sterfgevallen en invaliditeit ten gevolge van een ongeluk (trauma) onder de aandacht te brengen. In de medische wereld wordt met trauma een lichamelijke verwonding of letsel aangeduid die ontstaan is door een externe oorzaak, zoals bij een verkeersongeval.

Verkeersdoden kunnen worden voorkomen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is wereldwijd gezien trauma een belangrijke oorzaak van overlijden en invaliditeit. Uit onderzoek van de WHO is gebleken dat tenminste 50% van de verkeersdoden in ontwikkelingslanden had kunnen worden voorkomen met effectieve interventie nadat een trauma heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen:

  • onmiddellijke pre-ziekenhuiszorg
  • voldoende kennis van het omgaan met noodsituaties (opleiding van personeel)
  • voldoende ambulances en andere medische benodigdheden

Werelddag voor Waarden

Werelddag voor Waarden (World Values Day) bied je de gelegenheid om even stil te staan bij je eigen waarden. In de drukte van alledag is het soms makkelijker om je waarden aan de kant te zetten. Maar het zijn wel onze eigen waarden die de basis vormen van ons leven, zij bepalen onze keuzes en gedrag. Zij vormen de kern van wie we zijn. In hoeverre leef jij naar jouw persoonlijke waarden?

Wat is het verschil tussen normen en waarden?

Waarden zijn idealen en overtuigingen die de gedragsregels (normen) bepalen. Een waarde wordt vaak omschreven in één woord zoals: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, respect en tolerantie. Andersom gezegd: normen zijn de gedragsregels die zijn afgeleid uit waarden. Voorbeeld: waarde is veiligheid, een afgeleide norm kan zijn: iedereen die een bouwplaats betreedt, moet een helm dragen. Waarde is rechtvaardigheid, een afgeleide norm kan zijn: als je de wet overtreedt krijg je straf.

Welke dagen staan nog meer te schitteren op de kalender?

Deel dit bericht