13 oktober – Géén BH dag | Nationale Filevrije Dag | Internationale Dag van het Zicht | Internationale Dag voor Rampenrisicovermindering | Wereld Trombose Dag | Internationale Begrijpelijke Taal dag | Internationale Suit-Up Dag

Géén BH Dag

Oktober is Wereld Borstkankermaand en op 13 oktober is het Géén BH Dag. Een dag, zoals de naam ook al doet vermoeden, waarop vrouwen géén BH dragen. De eerste Géén BH Dag was in 2011 maar het waarom achter deze dag is onduidelijk. Het doel is wel duidelijk: vrouwen laten beseffen dat borstkankerscreening belangrijk is, net zo als het herkennen van de symptomen van borstkanker en dat het belangrijk is om regelmatig zelf je borsten te onderzoeken.

Nationale Filevrije Dag

In 2008 werd op de tweede donderdag van oktober de eerste Filevrije Dag door Nederland Bereikbaar (een coalitie op initiatief  van ANWB, NS en Rabobank) georganiseerd.
Met deze dag werd het “nieuwe werken en het nieuwe reizen” gepromoot, doel was 10% uit de spits te krijgen waardoor files aanzienlijk verminderd zouden worden. Klaarblijkelijk is Nederland tegenwoordig prima bereikbaar want het initiatief is gesneuveld.

Internationale Dag van het Zicht

Vandaag gaat speciale aandacht uit naar mensen met een visuele beperking. Dat is de reden dat Stingray DJAZZ vanaf 14:30 drie optredens uitzendt van visueel beperkte musici die hun stempel op de jazzmuziek hebben gedrukt: George Shearing, José Feliciano, en Ray Charles!

Internationale Dag voor Rampenrisicovermindering

Op voorspraak van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd in 1989 besloten om jaarlijks op 13 oktober wereldwijd het risicobewustzijn en de rampenrisicovermindering te promoten. De focus ligt dit jaar op de start van de “Sendai Seven Campaign – 7 Doelen, 7 Jaren“. De belangrijkste doelen zijn de weerbaarheid van individuen en samenlevingen te verhogen waardoor er een aanzienlijke vermindering zal optreden van sterfte en economische verliezen. Deze doelen staan beschreven in het Sendai Framework voor Rampenrisicovermindering.

Wereld Trombose Dag

Onbehandelde of te laat ontdekte trombose kan leiden tot ernstige en soms zelfs blijvend letsel, bovendien is trombose de 1e oorzaak van vermijdbare sterfte bij ziekenhuisopname. Juist omdat trombose vaak optreed na een ziekenhuisopname en regelmatig door artsen, verpleegkundig personeel en patiënten te laat herkend wordt vraagt de Trombosestichting in haar Wereld Trombose Dag-campagne aandacht voor deze ernstige ziekenhuiscomplicatie. De Trombosestichting adviseert ook om in ieder geval tot 3 maanden na een ziekenhuisopname alert te blijven op de symptomen.

Herken trombose en voorkom erger!

De symptomen bij een trombose in het been of arm zijn een zwaar gevoel, het been wordt rood, is gezwollen en pijnlijk en/of een strakgespannen glanzende huid. Meestal is de temperatuur van het aangedane been (arm) iets hoger dan van het gezonde been (arm).
De voornaamste symptomen van een longembolie zijn kortademigheid, plotseling optredende benauwdheid, en/of een pijn op de borst die erger wordt bij hoesten of diep inademen, en/of pijn tussen de ribben.

Internationale Begrijpelijke (schrijf)Taal dag

Op 13 oktober 2010 werd in de VS de “Begrijpelijk (schrijf)Taal Wet”, een wet die al het overheidspersoneel verplicht om duidelijke (schrijf)taal te gebruiken in alle vormen van communicatie naar het volk toe. Een wet die wereldwijd ingevoerd zou moeten worden! Klik hier voor meer info.

Internationale Suit-Up Dag

Ben jij klaar voor de Internationale Suit-Up Dag? Met andere woorden de Trek-een-Pak-aan-Dag. Of je nu man of vrouw bent, bouwvakker of glazenwasser, naar school of kantoor gaat het is de bedoeling dat je vandaag je mooiste pak aantrekt en de hele dag aanhoudt, bij alle activiteiten. 😉

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.