9 augustus – Internationale Dag van de Inheemse Volkeren

De bekendste inheemse volkeren zijn de Aboriginals in Australië; er zijn ongeveer 500 verschillende Aboriginalvolken in Australië, elk met hun eigen taal. De Maya’s in Guatemala, Mexico en Belize; het woord Maya’s is een overkoepelende term voor de 29 inheemse volkeren die in dat gebied leven. De Inuit, zo noemen Eskimo’s van Groenland en Canada zichzelf, in het Noordpoolgebied. En de Toearegs, een Berbervolk afstammend van nomadische veetelers uit Noord-Afrika.

Internationale Dag van de Inheemse Volkeren

In december 1993 werd door de VN besloten om ieder jaar op 9 augustus de Internationale Dag van de Inheemse Volkeren te vieren. Het thema van dit jaar is: gezondheid en welzijn.
“Inheemse volkeren worden geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen voor hun gezondheid en welzijn. De meeste zijn bij uitstek te voorkomen. Ze beschikken over onvoldoende sanitaire voorzieningen en huisvesting, gebrek aan prenatale zorg, wijdverbreid geweld tegen vrouwen, en de hoge aantallen van diabetici maar ook drugs- en alcoholmisbruik, de jeugd zelfmoord en kindersterfte.
Deze kwesties moeten dringend worden aangepakt als onderdeel van de post-2015 ontwikkelingsagenda op een cultureel verantwoorde manier die aansluit bij de opvattingen van inheemse volkeren aangaande gezondheid en welzijn”, aldus secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon.

Zijn de Nederlandse Friezen ook een inheems volk?

De Friezen zijn wel de enige erkende nationale minderheid in Nederland maar de Friezen worden niet (altijd) tot de inheemse volkeren gerekend omdat hun leefwijze niet wezenlijk verschilt van die van de dominante volkeren in Europa. Ze voldoen wel aan een aantal criteria én ze hebben sowieso een eigen taal hebben.

Kenmerken inheems

Diverse organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank en de Internationale Arbeidsorganisatie hebben geprobeerd om tot een definitie te komen voor de term “inheemse volkeren” maar zijn daar niet in geslaagd. Wel worden een aantal kenmerken genoemd waaraan voldaan moet worden. Er moet ondermeer spraken zijn van:
1) afwijkende taal, gebruiken, tradities
2) een identificeerbare cultuur
3) bepaald grondgebied bewonen voordat daar kolonisten of immigranten kwamen wonen
4) gemeenschappelijke voorouders hebben die afstammen van de oorspronkelijke bewoners

Friesland onafhankelijk

Sommige mensen willen graag dat Friesland zich afscheidt van Nederland, ik ben er geen voorstander van. Moeten we straks dan tol gaan betalen? Kunnen we niet meer snoepen van al die lekkernijen uit Friesland omdat er misschien wel een importverbod op zit, puur uit rancune?

Mijn top 5 van culinaire specialiteiten uit de provincie Friesland:

1) Beerenburg
2) Fries Roggebrood
3) Fries suikerbrood
4) Friese nagelkaas
5) Terschellinger cranberrycompote

Laat ik in mijn beste Fries eindigen: Oant moarn!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.