6 november – Internationale Dag ter Voorkoming van Schade aan de Natuur tijdens Oorlog en Gewapende Conflicten

Waardoor ontstaat schade aan de natuur tijdens oorlog en gewapende conflicten?

Je staat er niet altijd meteen bij stil dat niet alleen mensen slachtoffer zijn tijdens oorlog of gewapende conflicten, de natuur en het milieu zijn ook slachtoffer. Hetzij direct door bijvoorbeeld bommen en land(zee)mijnen maar ook indirect doordat mensen die gevlucht zijn voor het geweld proberen te overleven in de natuur. Bossen worden gekapt voor akkerland en het hout wordt gebruikt als brandstof. Denk ook aan overbevissing.

De natuur wordt ook ingezet als middel om een oorlog te beïnvloeden; waterputten en landbouwgrond worden vervuild, bossen worden gekapt of in brand gestoken, velden met gewassen worden verbrand of besproeid met een chemisch goedje en ook worden dieren gedood om de militaire troepen te voeden. Ivoor wordt gebruikt om een oorlog te kunnen financieren.

Verstrekkende gevolgen voor Afrika

Afrika kent nu nog steeds vele gewapende conflictgebieden en oorlogen die ontstaan zijn na het einde van de kolonisatie periode. De voormalige koloniale heersers hadden kunstmatige grenzen getrokken en dat is de bron waarom gevochten wordt. Er (werd) wordt gevochten om controle over waterbronnen, om vruchtbare landbouwgrond maar ook bijvoorbeeld om olievelden, diamantmijnen etc. in handen te krijgen.

Voorbeelden van de gevolgen voor de natuur in Afrika:

  • Congo oorlog: tijdens deze oorlog werden Nationale Parken zwaar getroffen; bedreigde diersoorten werden opgegeten of het vlees werd verkocht, er werd gejaagd op olifanten voor hun ivoor, boeren branden delen van het bos plat voor het creëren van landbouwgrond.De nijlpaarden populatie in de Nationlale Parken daalde van 29.000 tot slechts 900 in 2005.
  • Rwanda: vele vluchtelingen keerde na de oorlog terug naar een reeds overbevolkte land. Dat was de reden dat mensen massaal vertrokken naar de bosreservaten in de bergen, daar waar de bedreigde gorilla’s leefde. De mensen hebben een groot deel van het leefgebied van de gorilla bevolking vernietigd waardoor hun populatie hard is achteruit gegaan.
  • Burgeroorlog in Somalië: overbevissing
  • Burgeroorlog Soedan: de boeren eigende zich meer en meer landbouwgrond toe.

Op het continent Azië zijn er ook meer dan genoeg voorbeelden, denk maar aan:

  • Oorlog in Afghanistan: waterinfrastructuur werd vernietigd, rivieren en grondwater werden verontreinigd, grote illegale houtkap, Amerikaanse bombardementen en vluchtelingen in nood vernietigde veel van de overgebleven bossen met als resultaat dat minder dan 2% nog over is van alle bossen, bommen doodden veel wilde dieren, 85% minder vogels gebruiken de belangrijkste vogeltrek route die via Afghanistan loopt.
  • Hiroshima en Nagasaki kernexplosies: heb je weinig verbeelding voor nodig wat de radioactieve straling en residustraling heeft aangericht.

De United Nations Environment Programme (UNEP) kwam tot de conclusie dat de afgelopen 60 jaar, ten minste 40 procent van alle interne conflicten te koppelen zijn aan de exploitatie van waardevolle grondstoffen (bv goud, olie, diamanten) of schaarse hulpbronnen zoals vruchtbare grond en water.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.