6 maart – Wereldgebedsdag | Europese dag van de Logopedie

Wereldgebedsdag

Op de eerste vrijdag van maart wordt tijdens de viering van Wereldgebedsdag in 173 landen gebeden en gezongen. Wereldgebedsdag kent een lange traditie. In de 19e eeuw riepen christelijke vrouwen uit Amerika en Canada de eerste vrijdag in maart uit tot een gebedsdag vanuit de gedachte dat alle vrouwen ongeacht hun ras, cultuur of traditie dezelfde hoop, zorg, vreugde, verdriet, mogelijkheden en problemen hebben. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed die sinds 1929 ook in Nederland wordt gevierd. In op diverse plaatsen worden vandaag gebedssamenkomsten gehouden. Meer informatie vind je op wereldgebedsdag.nl.

Zimbabwe 2020

Elk jaar wordt op Wereldgebedsdag voor een ander land gebeden, dit jaar is Zimbabwe aan de beurt. Dat houdt concreet in dat alle landen die met Wereldgebedsdag meedoen, op deze dag speciaal voor Zimbabwe gaan bidden. Om als land in aanmerking te komen zal deze een themavoorstel moeten indienen bij het Internationale Comité. Dat moet dan een thema zijn die gebaseerd is op een tekst uit de bijbel. Dit jaar is het thema: “Rise! Take Your Mat and Walk”.

Europese Dag van de Logopedie

In 2004 werd door de CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l’Union Européenne) de Europese Dag van de Logopedie in het leven geroepen. Even een misverstandje uit de wegruimen. Logopedie is niet alleen voor mensen met spraakproblemen. De logopedist houdt zich ook bezig met mensen die taal-, stem-, gehoor- en slikproblemen hebben. Dag van de Logopedie is een instrument om mensen bewust te maken over:

  • de effecten die communicatiestoornissen hebben op onze gezondheid
  • de rechten van patiënten met communicatiestoornissen
  • therapiemogelijkheden

De boodschap van de Europese Dag van de Logopedie is dat wanneer je kennis en ervaring deelt dat dit ten goede komt aan de preventie van communicatiestoornissen. Dit jaar staat de Europese Dag van de Logopedie in het teken van lees- en schrijfstoornissen.

Waar loop je tegen aan met een lees- en/of schrijfstoornis?

Wanneer er problemen zijn met lezen dan zal het lezen van een boek of het volgen van een ondertiteling op tv vaak moeilijk en in sommige gevallen onmogelijk zijn. Iemand met schrijfproblemen kan een niet of nauwelijks leesbaar handschrift hebben. Voor een dokter is dat haast een vereiste maar in het dagelijkse minder handig. Stel je voor je wilt een boodschappenlijstje voor je partner opschrijven dan is het handig dat die dan ook kan lezen wat je hebt opgeschreven, toch? Maar gelukkig voor diegene met schrijfproblemen is dat een logopedist kan helpen én dat er diverse Apps zijn die het schrijven overbodig maakt.

Dyslexie: we gaan terug naar de jaren ’70

Tijdens mijn lagere schooltijd kreeg ik problemen met lezen. Als er drop stond zei ik vrolijk dorp of als er straat stond zag ik staart staan. Dat gaf natuurlijk problemen. Nu mag ik me gelukkig prijzen dat mijn leraar van toen mijn leesprobleem herkende. Dat was in die tijd niet standaard dat een leraar of lerares wist wat dyslexie was. Wat ik me nog kan herinneren van die tijd is dat ik na schooltijd met moeder heel intensief ging oefenen. Mijn leraar had op stukken papier woorden gezet waar ik moeite mee had. Ben mijn moeder en mijn leraar Ruud Van de Vijfeijken nog steeds dankbaar voor hun hulp.

Deel dit bericht