5 maart– Dag van de Doktersassistente | Wereldboekendag | Dag voor Energie-Efficiëntie

Dag van de Doktersassistente

Als je vandaag een afspraak hebt bij je huisarts vergeet dan niet dat het vandaag ook Dag van de Doktersassistente is. Oké, ik weet ook wel dat het eigenlijk de bedoeling is dat de huisarts zijn of haar doktersassistente in de bloemetjes zet maar zou het niet attent zijn als de doktersassistente een kleine attentie krijgt van u, de bezoeker? Al was het maar een dankjewel.

Trouwens, weet je dat het beroep van doktersassistente eigenlijk een heel leuk en divers vak is? Er blijkt veel vraag naar doktersassistenten te zijn ook nog. Grijp je kans, kies voor het beroep van doktersassistente. Of laat je omscholen. De kans is groot dat je snel een baan vindt als je je diploma op zak hebt.

Wereldboekendag

Jaarlijks wordt in meer dan 100 landen Wereldboekendag (aka Internationale dag van het Boek en de Auteursrechten) gevierd, en elk land organiseert zijn eigen activiteiten. World Book en Copyright Day vallen onder de vleugels van de UNESCO. Zij willen met deze dagen het lezen, publiceren en beschermen van intellectueel eigendom stimuleren. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben gekozen voor 5 maart, Nederland en andere landen hebben gekozen voor 23 april.

Werelddag voor Energie-Efficiëntie

Sinds 1998 wordt World Energy Efficiency Day op 5 maart gehouden. Het initiatief zag het licht tijdens de eerste internationale bijeenkomst over energie-efficiëntie in Oostenrijk. De dag heeft tot doel alle mensen bewust te maken van de noodzaak om het energieverbruik te verminderen door redelijk en duurzaam gebruik van energie.

De term “energie-efficiëntie” wordt in de regel niet gebruikt wanneer er gesproken wordt over gedragsveranderingen bij de consument. Het gaat hoofdzakelijk over diensten en producten. Het verbeteren van de energie-efficiëntie is daarom ook gebaseerd op de verbetering van processen, aanboren nieuwe niet-fossielen energiebronnen, recycling en consuminderen.

Energy Efficiency Directive (EED) van de Europese Unie

Sinds vorig jaar zijn meer dan 45.000 bedrijven in de Europese Unie verplicht om te voldoen aan Artikel 8 van de European Energy Efficiency Directive. Met andere woorden: grote bedrijven zijn verplicht om elke vier jaar een energie-audit te ondergaan om hun actuele energieverbruik en besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. Wat is het ultieme doel hiervan? Dat in 2020 20% minder energie wordt verbruikt in Europa.

Hoe kunnen wij bijdragen aan energie-efficiëntie?

Op een redelijk eenvoudige manier, en met behoudt van onze levensstijl, kunnen we het hele jaar door een steentje bijdragen aan het verminderen van ons energieverbruik.

  • doe het licht uit als je een ruimte verlaat
  • schakel elektrische apparaten uit wanneer je ze niet gebruikt
  • vervang oude apparaten door energiezuinige nieuwe
  • gebruik vaker het openbaar vervoer of de fiets
  • ga je klusjes doen doe het dan overdag, scheelt je weer een lamp aan doen

Deze kleine acties hebben een positieve invloed op het milieu én op onze portemonnee. Een klassiek win win situatie!

Deel dit bericht