afbeelding versterkt unesco scholendag

5 oktober – UNESCO-scholendag | Diversity Day | Internationale Dag van de Leraar | Dag van de Leerkracht (Saved by the bell [BE]) | Internationale Geen Prostitutie Dag | Makkelijk Lezen Dag | Nationaal Integratie Diner | Dag van de Medicatieveiligheid | Dag van het Familiebedrijf

UNESCO-scholendag

Elk van de 10.000 bij UNESCO Associated Schools Project Network (ASPN) aangesloten scholen organiseren jaarlijks projecten op basis van de belangrijkste ASPN studiethema’s en sommige op de UNESCO-scholendag. Deze studiethema’s houden met het mandaat van UNESCO en de 2030 Duurzame Ontwikkelingsagenda verband. Deze thema’s zijn ieder op hun beurt gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren om meer begrip te kweken voor elkaars land en cultuur om zodoende wereldvrede te bevorderen. De vier UNESCO-thema’s zijn:

  • vrede en mensenrechten
  • intercultureel leren
  • duurzame ontwikkeling
  • wereldburgerschap

UNESCO Associated Schools promoten de idealen en waarden van UNESCO door de humanistische, ethische, culturele en internationale dimensies van onderwijs te versterken. De specificiteit van ASPN projecten is hun focus op waarden en rechten, hun wens om innovatieve benaderingen te ontwikkelen en te gebruiken, hun internationale perspectief en hun samenwerking met gelijkgestemde scholen op nationaal, regionaal of internationaal niveau.

Wat verstaan we onder wereldburgerschap?

Van wereldburgerschap (kosmopolitisme) is sprake als iemand zich verbonden voelt met de gehele mensheid en niet alleen maar met de bevolking van het eigen land of regio. Wereldburgerschap is ook verbinding leggen tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg (over de grenzen heen kijken). Maar ook de bereidheid om je in mensen uit andere landen en hun tradities (cultuur) te verdiepen. Op brainporteindhoven.com las ik het volgende over wereldburgerschap: wereldburgerschap uit zich in gedrag dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken. Mooier kan ik het niet zeggen.

 Over welke vaardigheden beschikt een wereldburger?

  • het vermogen kritisch na te denken en een mening te vormen
  • het vermogen samen te werken en conflict oplossend te handelen
  • een internationale houding en waardenoriëntatie
  • een positief zelfbeeld en respect voor anderen
  • (maatschappelijke) betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel

Wat zijn de activiteiten op Unesco-scholendag?

De Unesco-scholendag staat dit jaar in het teken van Wereldburgerschap. Unesco en Nuffic presenteren het nieuwe Handboek wereldburgerschapsonderwijs, geschreven door Bram Eidhof. En er zijn workshops voor Unesco-leerlingenwerkgroepen die worden verzorgd door de Unesco Jongerencommissie & College de Heemlanden.

Welke dagen staan nog meer voor vandaag op de agenda?

Deel dit bericht