5 oktober – Dag van de Omgevingswet | Nederlandse Dansdagen | Dag van de Leraar | UNESCO-scholendag

Dag van de Omgevingswet

De VVM, een netwerkvereniging van en voor milieuprofessionals, organiseert vandaag voor de zesde keer Dag van de Omgevingswet. De Dag van de Omgevingswet is een congresdag waar je op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van het wettelijk stelsel. Dit jaar gaat de aandacht meer uit naar de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en naar de voorbereidingen op de Omgevingswet bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en het bedrijfsleven.

Maar wat is de Omgevingswet?

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving, denk hierbij aan milieuregels over geluid of bodemkwaliteit en regels over bouwhoogte en veiligheidseisen. In 2019 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet, de Omgevingswet. Het voordeel van de Omgevingswet is als volgt samen te vatten: één wet, één vergunning. Dit houdt concreet in dat de het aantal regels sterk verminderd wordt waardoor de procedure sneller zal gaan (van 26 naar 8 weken) wat als bijkomend voordeel heeft dat het allemaal eenvoudiger en goedkoper wordt.

Nederlandse Dansdagen

Al sinds 1998 wordt jaarlijks dit dansevenement voor professionals en publiek georganiseerd. De initiatiefnemers van het eerste uur; het Theater aan het Vrijthof, NTR (destijds NPS) en de gezamenlijke Nederlandse dansgezelschappen, zijn nog steeds belangrijke partners van de organisatie. Wat kun je verwachten? Het Festival de Nederlandse Dansdagen biedt voor de dansliefhebber in één weekend een unieke ervaring waarin genieten van Nederlandse dans in de mooie stad Maastricht voorop staat.

Dag van de Leraar #POCODEROOD

Dag van de Leraar moet een feestdag zijn, een dag van erkenning en van waardering voor alle leraren in Nederland. Echter de leraren in het primair onderwijs maken er dit jaar géén feestje van. Zij gaan vandaag massaal staken! En niet geheel onterecht, so wie so moet er een oplossing komen voor de enorme werkdruk maar bovenal moeten de lerarensalarissen omhoog. Basisschoolleraren verdienen namelijk een stuk minder dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs, terwijl ze vaak net zo hoog opgeleid zijn. Die ongelijkheid is niet terecht.

Het (demissionaire) kabinet is gedeeltelijk verantwoordelijk voor een eventuele salarisverhoging. Een eerste vereiste is dat het kabinet meer geld vrijmaakt voor het onderwijs maar het zijn uiteindelijk de schoolbesturen die beslissen waar dat geld aanbesteed gaat wordt. Gaat er meer geld naar de leraren of kopen ze toch liever een nieuw ict-systeem?

UNESCO-scholendag

Weet jij wat UNESCO-scholen zijn? In het kort uitgelegd zijn dat scholen die aandacht besteden aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren om meer begrip te kweken voor elkaars land en cultuur om zodoende wereldvrede te bevorderen. De vier UNESCO-thema’s zijn:

  • Vrede en mensenrechten
  • Intercultureel leren
  • Wereldburgerschap
  • Duurzaamheid

Op de UNESCO-scholendag ontmoeten alle rectoren, docenten, leerlingen en andere betrokkenen van de Nederlandse UNESCO-scholen elkaar en worden ideeën uitgewisseld. Op zoek naar een UNESCO-school, klik hier.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.