4 maart – Wereldobesitasdag| Luizendag | Engineering Dag voor Duurzame Ontwikkeling | Dag van de Ingenieur | Dag van het Plakboek | GM Dag | Dag van de Strijd tegen Seksuele Uitbuiting | Werelddagen Duurzame Energie

Wereldobesitasdag

Wereldobesitasdag is van datum veranderd! Andere jaren werd Wereldobesitasdag op 11 oktober gehouden maar omdat men is gaan samenwerken met organisaties van over de hele wereld is de datum veranderd. Het doel van de dag blijft het stimuleren en ondersteunen van acties die mensen helpen om een gezond gewicht te bereiken en te behouden. Gezamenlijk worden er vandaag door hen evenementen en activiteiten georganiseerd.

Samen kunnen we een gezondere toekomst creëren

De organisaties achter World Obesitas Day 2020 willen gezamenlijk de ingrijpende persoonlijke, maatschappelijke en economische gevolgen van obesitas aanpakken. Zij dringen aan op een beter gezondheidsbeleid, passende zorg, een gezonder voedselmilieu en meer kennis en begrip over zwaarlijvigheid. En aan begrip en kennis over obesitas schort het enorm.

Het gros van de mensen denkt en zegt: die “dikkerdjes” hebben het aan zichzelf te wijten want ieder pondje gaat per slot van rekening door het mondje. In sommige gevallen kan deze gedachtegang kloppen maar men mag niet vergeten dat obesitas ook kan worden veroorzaakt door biologische, psychologische en/of sociale factoren.

Landelijke Luizendag

Jottum het is weer Landelijke Luizendag! Net zoals de vorige edities wordt de Landelijke Luizendag georganiseerd door het Landelijk Steunpunt Hoofdluis in afstemming met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Waarom niet op maandag?

Na een schoolvakantie van minimaal één week worden de hoofden van alle kinderen gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. Dus de eerste dag na iedere schoolvakantie is bij uitstek het moment om te controleren of schoolkinderen hoofdluizen hebben, waarom dan twee dagen later pas Landelijke Luizendag wordt gehouden is mij een raadsel. Hoofdluizen hebben nu alweer twee dagen de kans gehad om vrolijk van hoofd naar hoofd te springen.

1e Wereld Engineering Dag voor Duurzame Ontwikkeling

Tot voor kort werden wereldwijd ingenieurs en engineers op verschillende dagen in het zonnetje gezet. In Bangladesh bijvoorbeeld op 7 mei, de Mexicaanse ingenieurs op 1 juli en in Australië een hele week in augustus. Op voorspraak van andere besloot de 40e Algemene Conferentie van UNESCO om 4 maart uit te roepen tot Wereld Engineering Dag voor Duurzame Ontwikkeling. Zij vonden het tijd worden om tot 1 werelddag te komen.

Beste klimaatspijbelaar, wil jij echt iets doen voor een beter klimaat?

Dus dit jaar is het de allereerste keer dat op 4 maart World Engineering Day for Sustainable Development wordt gevierd. Het is een dag waarop we stilstaan bij de belangrijke bijdragen die ingenieurs en engineers leveren aan het verbeteren van het milieu, de economie en de werkgelegenheid. Maar deze dag is ook een kans om het beroep van ingenieur en engineer te promoten. Beste klimaatspijbelaars wil jij echt iets doen voor een beter klimaat? Kies dan voor een ingenieurs- of engineersopleiding.

Onderstaande dagen staan ook op de kalender:

Deel dit bericht