afbeelding versterkt rsi-dag

28 februari – Internationale RSI-dag | Werelddag zonder Facebook | Internationale Zeldzame Ziektendag | Guust Flater 65 jaar | Rosenmontag | Dag van de Religieuze Film (BE)

Internationale RSI-dag

Repetitive Strain Injury (RSI) Awareness Day (Internationale RSI-dag) 29 februari (op 28 februari). Omdat het de enige “niet-repetitieve” dag van het jaar is, is het de ideale datum om te wijden aan het vergroten van het bewustzijn van RSI. Wat is RSI? RSI staat voor repetitive strain injuries (verwondingen door repeterende bewegingen). Ook bekend als musculoskeletale aandoeningen (MSD’s). RSI is een verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen die voorkomen aan pezen, spieren, zenuwen en gewrichten in de nek, boven- en onderrug, borst, schouders, armen en handen. De klachten worden doorgaans veroorzaakt door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beide.

RSI-dag in Nederland

Ook in Nederland krijgt de International RSI Awareness Day volop aandacht. De Nederlandse RSI-Vereniging waarschuwt jeugd en volwassenen, dat door overmatig gebruik van mobiele apparaten aandoeningen aan het bewegingsapparaat mogelijk zijn. Daarom vraagt de vereniging meer aandacht voor verantwoord gebruik om overbelasting van spieren, pezen en skelet te voorkomen. Denk hier niet te licht over want de gevolgen van RSI zijn verstrekkend, het kan zelfs leiden tot jarenlange invaliditeit.

5 tips om RSI te voorkomen:
  • ga meer bewegen
  • zet een tablet in een houder op tafel of leg een stapel kussens onder je tablet
  • gebruik de mobiele telefoon zo veel mogelijk op ooghoogte
  • let op je houding
  • ban stress uit je leven

KANS en AKB

In de volksmond wordt RSI vaak geassocieerd met de termen muisarm, tenniselleboog of de sms-duim maar dat dekt de lading niet helemaal. De afkortingen KANS (Klachten aan Arm, Nek en Schouders) en AKB (Arbeidsgebonden Klachten aan het Bewegingsapparaat) dekken de lading eigenlijk beter dan de afkorting RSI. Alleen de afkortingen KANS en AKB zijn niet echt ingeburgerd

Internationale Zeldzame Ziektendag

In een schrikkeljaar valt Internationale Rare Disease Day (Nationale Zeldzameziektendag) op 29 februari. In niet schrikkeljaren op 28 februari. Op Zeldzameziektendag wordt aandacht geschonken aan de erfelijke, chronisch, progressief en meestal levensbedreigende zeldzame aandoeningen. De Europese Unie beschouwt een ziekte als zeldzaam als deze bij minder dan 1 op de 2.000 burgers voorkomt. Er zijn tot nu toe meer dan 6.000 verschillende zeldzame ziekten geïdentificeerd die naar schatting 30 miljoen mensen in Europa en 300 miljoen wereldwijd treffen. Ongeveer 72% van de zeldzame ziekten is genetisch, terwijl andere het gevolg zijn van infecties (bacterieel of viraal), allergieën en omgevingsfactoren, of degeneratief en proliferatief zijn. En 70% van die genetische zeldzame ziekten begint in de kindertijd.

Doordat deze ziektes weinig voorkomt is medische expertise schaars, kennis schaars, zorgaanbod ontoereikend en onderzoek beperkt. Ondanks hun grote totale aantal, zijn patiënten met zeldzame ziekten de wezen van gezondheidsstelsels, die vaak geen diagnose, behandeling en de voordelen van onderzoek krijgen. En zelfs géén medicatie krijgen omdat het te duur is!

Kun jij een dag zonder Facebook? Op de verjaardag van Guust?

Deel dit bericht