afbeelding versterkt dag van de ijsbeer

27 februari – Internationale Dag van de IJsbeer | Wereld NGO Dag | Wereld Anosmie Dag | Nationale Pokémondag | Week van de Vrijwilliger (BE)

Internationale Dag van de IJsbeer

Terwijl ik dit hier neerzet nestelen ijsbeermoeders en hun pasgeboren welpen zich samen in sneeuwholen in het noordpoolgebied. Dit is voor hen de meest kwetsbare periode in het leven van een ijsbeer. Door klimaatverandering hebben ijsberen het so wie so zwaar. Het zeeijs smelt waardoor hun jacht- en leefgebied langzaam verdwijnt. Maar daar blijft het niet bij. De plekken om jongen te werpen worden dus ook steeds slechter bereikbaar, ergo minder jonge ijsbeertjes. En als er al jonkies zijn dan zijn overlevingskansen slecht.

Doordat er minder ijsschotsen zijn worden ijsberen gedwongen om steeds grotere afstanden te zwemmen. Voor volwassen ijsberen geen probleem maar de jonkies houden het vaak niet vol en verdrinken onderweg. De initiator van Internationale Dag van de IJsbeer, Polar Bears International, vraagt met deze dag om extra aandacht voor de impact van de wereldwijde opwarming van de aarde.

Red de ijsbeer, stop het broeikaseffect!

Zonder te overdrijven, zonder zeeijs zullen er steeds minder ijsberen overblijven. En dat maakt ze kwetsbaar voor uitsterving. De mens is de veroorzaker maar ook de oplosser. Door het verbranden van fossiele brandstoffen brengen koolstofemissies de kwetsbare ecosystemen van de aarde in gevaar, inclusief die van het Noordpoolgebied. Als we minder fossiele brandstoffen gebruiken als energiebron dan vermindert onze koolstofemissies. Hierdoor kan het broeikaseffect worden vertraagd en zelfs worden gestopt. Het smelten van het zeeijs behoort dan ook tot het verleden en dat is de redding van de ijsbeer. Ze hebben weer plek om te jongen en kunnen weer efficiënt op zeehonden jagen.

Wereld NGO Dag

Een niet-gouvernementele organisatie of NGO is onafhankelijk van de overheid. NGO’s richten zich in de meeste gevallen op het behartigen van maatschappelijke belangen. Bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking, natuur- en milieubescherming, gezondheid of mensenrechten. Deze organisaties hebben in de regel geen winstoogmerk. Wereld NGO Day belicht de zinvolle veranderingen die ontstaan uit de kracht van innovatieve NGO’s.

De term NGO ging men gebruiken na een vermelding in het Handvest van de Verenigde Naties (1945). Hierin werden NGO’s erkend als gesprekspartner van de VN. Veel mensen zijn lid van één of meer NGO’s. Sommige NGO’s hebben honderdduizenden leden, ze zijn daarmee een belangrijke factor in de samenleving. Voor velen vormen zij een essentieel element van een goed werkende democratie, naast overheid en bedrijfsleven.

Wereld Anosmie Dag

Op 27 februari 2012 maakte de Amerikaanse Daniel Schein een Facebook evenementenpagina aan die hij Anosmia Awareness Day noemde. Hij wilde met Wereld Anosmie Dag ons bewust maken van het bestaan en de impact van de aandoening anosmie. Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie wordt er vaker gesproken over deze aandoening. Schaam je niet als je niet weet waarover het gaat. Heb het ook moeten opzoeken. Hoewel ik nog nooit de term anosmie voorbij heb horen komen ben ik wel bekend met de aandoening. Niet dat ik er zelf last van heb maar deze aandoening kan net zoals dysgeusie (veranderde smaak) passen bij een COVID-19-infectie. Je zult intussen wel geraden hebben waar anosmie voor staat: totaal verlies van het reukvermogen. Leuk weetje: de term anosmie is afgeleid van het Griekse woord osmie, wat geur betekent.

Kun je genezen van anosmie?

Patiënten met anosmie veroorzaakt door virale infecties of hoofdtrauma’s, krijgen steeds vaker het advies om reuktraining uit te proberen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat door een consequente geurtraining het reukorgaan en de hersenen geprikkeld en geactiveerd worden. Dat zorgt ervoor dat de reuk deels, of in sommige gevallen zelfs helemaal terug kan komen. Dat staat te lezen op de website van de Anosmievereniging.

Dan blijven nog 1 dag en 1 week onbesproken vandaag

Deel dit bericht