28 april – Gedenkdag voor Arbeidsslachtoffers | Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Internationale Gedenkdag voor Arbeidsslachtoffers

Op Workers’ Memorial Day herdenken de internationale vakbewegingen de arbeidsslachtoffers. Wereldwijd vallen er 6.300 slachtoffers per dag, omgerekend kom je dan jaarlijks op meer dan 2.3 miljoen mannen en vrouwen die hun leven verliezen door ongevallen en ziekte die samenhangen met hun werk. Vorig jaar vielen in Nederland bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, de meeste slachtoffers (20) vielen in de bouwnijverheid sector. In totaal sterven jaarlijks meer dan 4.000 werknemers door een beroepsziekte of bedrijfsongeval. Europees gezien zijn het 160.000 arbeidsgerelateerde sterfgevallen waarvan 100.000 door arbeidsgerelateerde kanker.

Het heft in eigen handen nemen

Het heft in eigen handen nemen – gevaarlijke stoffen verwijderen van de werkplek is dit jaar het thema van de door de vakbond geleide campagne. De nadruk wordt gelegd op “zero cancer”. Dus geen blootstelling meer aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek of in ieder geval tot een minimum beperken. Het thema is geen sinecure, te veel werknemers en in sommige gevallen hun partners worden ziek door door de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Wist je dat elk jaar ongeveer 120.000 mensen in de Europese Unie kanker krijgen door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk? Dit kost bijna 80.000 mensen het leven.

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

De EU-OSHA heeft als taak te zorgen voor veilige, gezonde en productieve arbeidsplaatsen in Europa. Zij doen dat door middel van voorlichtingscampagnes, preventie en onderzoek. In samenwerking met regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties, EU-instellingen en -netwerken en particulieren bedrijven. De tweejarige-campagne “Een gezonde werkplek” van de EU-OSHA wil bewustzijn van de risico’s van gevaarlijke stoffen op de werkplek en het bevorderen van een risicopreventiecultuur versterken.

Workers Memorial Day in Amsterdam

De FNV organiseert vandaag voor het derde jaar op rij de Workers Memorial Day. De herdenking begint om 13.00 uur in het Vakbondshuis FNV, Derkinderenstraat 2-8 in Amsterdam. Thema van 2019: organiseer een veilige werkomgeving. Er wordt speciaal aandacht gevraagd voor het juiste gebruik van gevaarlijke stoffen en de beveiliging daarvan. Klik hier voor meer informatie.

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), gaat men op de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 2019 de balans op maken van deze 100 jaar in preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deze dag is tevens de eerste dag van een heel jaar aan evenementen en activiteiten rond het thema veiligheid en gezondheid en de toekomst van werk in het licht van de evoluties die gepaard gaan met nieuwe technologieën, werkorganisatie, klimaatverandering en demografie.

Deel dit bericht