27 oktober – Dag van de Friese Taalkunde | Wereld Ergotherapiedag | Werelddag van het Audiovisueel Erfgoed

Dag van de Friese Taalkunde

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar voor de negende keer Dei fan de Fryske Taalkunde (Dag van de Friese Taalkunde). Deze dag is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de Friese taalkunde. Dat kan zijn op het gebied van : grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde.

Wereld Ergotherapiedag

Waarom kan een ergotherapeut belangrijk zijn voor je? Ergotherapeuten helpen je wanneer je door lichamelijke of psychische problemen moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van je dagelijkse handelingen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk.

Ergotherapie kent verschillende handelingsgebieden:

  • zelfredzaamheid (bijvoorbeeld wassen, aankleden, eten),
  • productiviteit (bijvoorbeeld werken, huishouden) en
  • vrije tijd (bijvoorbeeld hobby’s, sociale contacten)
  • wonen (bijvoorbeeld aanpassen van de leefomgeving)
  • mobiliteit (bijvoorbeeld rolstoeltraining)

Hoe gaat de ergotherapeut te werk?

Vanwege mijn MS heb ik ook ergotherapie gevolgd omdat ik te maken kreeg met een verminderde fijne motoriek. De ergotherapeut heeft mij geleerd hoe ik bijvoorbeeld een knoopje van een blouse wél los kan krijgen of dicht kan maken, hoe ik het beste een pen kan vasthouden of mes en vork. En heeft mij gewezen op hulpmiddelen die het leven met een verminderde fijne motoriek makkelijker maken. Ergotherapeuten zijn voor mijn dagelijks functionerenzeer belangrijk geweest.

UNESCO Werelddag van het Audiovisueel Erfgoed

Vanwege hun kwetsbaarheid, ouderdom, verkleuring en verwering verdwijnen helaas talloze audiovisuele documenten; zoals films, radio- en televisieprogramma’s, geluidsopnamen en bewegende beelden. Schimmels kunnen het materiaal zelfs volledig verwoesten. Via initiatieven zoals de Werelddag voor Audiovisueel Erfgoed en het Memory of the World Programme wordt aan het waardevolle werk van conservatoren een nieuwe impuls gegeven. Het thema van dit jaar is : “Discover, remember and share”.

Discover, remember and share

  • Discover (ontdekken): elke dag worden honderdduizenden opnamen vastgelegd, bewaard en van datum voorzien door archivisten zodat, ongeacht het doel, het op een later tijdstip makkelijker is om bepaalde bewegende beeld- en geluidsopnamen weer te herontdekken.
  • Share (delen): dankzij de digitale media is het mogelijk om online in archieven te duiken.
  • Remenber (herinner): de audiovisuele documenten die zich in de audiovisuele archieven bevinden zijn ons gemeenschappelijk erfgoed en bevatten de belangrijkste gegevens van de 20e en 21e eeuw. et is een digitale encyclopedie voor de toekomstige generaties.

Alle audiovisuele archieven samen vormen het collectieve geheugen voor de toekomstige generaties. Dit collectieve geheugen maakt het mogelijk om onze gedeelde geschiedenis en cultuur in de juiste context te plaatsen.

Beeld en Geluid

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft één van de grootste audiovisuele archieven van Europa. Beeld en Geluid beheert een archief met meer dan 1.000.000 uur radio, televisie, film, muziek, documentaires, nieuwe media, games en internetcultuur. Dat media-archief is ons eigen “Audiovisueel Erfgoed”.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.