25 november – Hannie Schaft Herdenking | Spinozadag | Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen | White Ribbon Day | Srefidensi Dey

Nationale Hannie Schaft Herdenking

Op de laatste zondag van november wordt jaarlijks de Nationale Hannie Schaft Herdenking gehouden. Het Herdenkingsprogramma begint om 13:00 uur en wordt traditiegetrouw in de Groenmarktkerk in Haarlem gehouden. De Hannie Schaftlezing wordt dit jaar verzorgd door prof. drs. Jacques Wallage, honorair hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na de lezing vertrekt de stille tocht van de kerk naar het Kenaupark waar een krans wordt gelegd bij het “Vrouw in het verzet” monument.

Spinozadag

De Amsterdamse Spinoza Kring organiseert voor de 11e keer de Spinozadag. Deze dag wordt op of rond de geboortedag van de Amsterdamse wijsgeer Baruch Spinoza (24 november 1632) gehouden. Dit jaar staat Spinoza’s status als vreemdeling centraal. Toegangskaarten (€15/€10 (studenten), exclusief administratiekosten) zijn verkrijgbaar via Ticketmaster en bij Primera. Op de dag zelf zijn aan de kassa van Paradiso verkrijgbaar. Kassa gaat om 11.30 open.

Spinoza voor dummies zoals ik

Om me te verdiepen in wie wat en waar was ik op zoek naar het boek “Spinoza voor dummies”, jammer genoeg niet gevonden. Op het internet is wel veel informatie te vinden over Spinoza. Als ik het een beetje samenvat dan kom ik tot het volgende: Baruch Spinoza werd geboren in Amsterdam op 24 november 1632 en stierf op 44 jarige leeftijd in Den Haag. Hij was een Nederlands filosoof, wiskundige, politiek denker en lenzenslijper van Joods-Portugese afkomst en stond aan het begin van de Verlichting.

Omdat hij de zuivere waarheid en juistheid van de Bijbel in twijfel trok werd er door de Joodse gemeenschap een banvloek over hem uit gesproken. Zijn belangrijkste boek is ongetwijfeld “Ethica”, een filosofisch boek met het thema: het achterhalen van de rationele opbouw van het universum en de plaats van de mens daarin. Zijn denken heeft velen geïnspireerd (Goethe, Hegel, Einstein) en is ook vandaag de dag nog uiterst actueel. Even een overpeinzing waard deze zin van Spinoza:“Wat wij toeval noemen, is het toevluchtsoord der onwetendheid”

Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen

Op 25 november 1960 werden op bevel van de toenmalige dictator Rafael Leónidas Trujillo van de Domicaanse Republiek de drie zussen Patria, Minerva en Antonia Mirabal vermoord omdat zij verzet pleegden tegen de onderdrukking en martelpraktijken van de dictatuur. In 1981 hebben vrouwenactivisten deze dag gekenmerkt als dé dag tegen geweld en op 17 december 1999 heeft de VN deze dag bij resolutie aangenomen als de Internationale dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.

Geweld tegen vrouwen is niet alleen slaan!

Bij geweld tegen vrouwen is huiselijk geweld het eerste wat bij me opkomt maar het is helaas meer omvattend. Andere vormen: vrouwenbesnijdenis, andere vormen van verminking, dwangvoeding, uithuwelijken, vroege zwangerschap, praktijken die geboorteregeling beperken, voorkeur voor mannelijke kinderen, stalking, verkrachting en andere vormen van seksueel geweld, gedwongen prostitutie en handel in vrouwen, seksegericht geweld, zoals het dwingen tot pornografie, tot het dragen van bepaalde kleding en opsluiting in huis en niet te vergeten eerwraak.

White Ribbon Day

White Ribbon Day roept mannen en jongens op om te stoppen met het geweld tegen vrouwen en meisjes. White Ribbon zet zich in voor gendergelijkheid, geweldloze relaties en willen mannen leren dat echte mannelijkheid betekent dat je pas een echte man bent als je GEEN geweld tegen vrouwen en/of meisjes gebruikt. Sinds haar oprichting in 1991 vraagt White Ribbon aan mannen om vandaag een wit lint te dragen als belofte om nooit geweld tegen vrouwen en meisjes te plegen of te vergoelijken of om er over te zwijgen. Want, zo zegt de organisatie, mannen zijn het belangrijkste onderdeel van de oplossing.

Srefidensi Dey: Onafhankelijkheidsdag in Suriname

Vandaag viert Suriname feest, het is Srefidensi Dey. Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk van Nederland en vond in het bijzijn van kroonprinses Beatrix, prins Claus en de toenmalig Nederland premier Den Uyl de proclamatie plaats van de onafhankelijke Republiek Suriname. Tegen alle Surinamers wereldwijd zeg ik: Wan Switi Srefidensi Dey!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.