afbeelding heeft als doel ondersteuning dag van de vrede

21 september – Dag van de Vrede | Alzheimer Dag | Dankbaarheidsdag | Groene Voetstappen Week | Week van het Hart | Week tegen Pesten | Week van de Rechtspraak | Bewuste Visweek | Vitaliteitsweek | Week van het Werkgeluk | FH-Week | Hoofd- en Halskankerweek | Urologie Week | Week voor Doven | Zeeotter Voorlichtingsweek

Dag van de Vrede

Wereldwijd wordt jaarlijks op 21 september de Internationale Dag van de Vrede gevierd. De Algemene Vergadering van de VN beoogd dat dit een dag is die gewijd wordt aan het versterken van de vredesidealen. En wel door 24 uur lang geen geweld te gebruiken en een staakt-het-vuren na te leven. Dit jaar is het duidelijker dan ooit dat we niet elkaars vijanden zijn. Onze gemeenschappelijke vijand is een onvermoeibaar virus dat een bedreiging vormt voor onze gezondheid, veiligheid en onze manier van leven. COVID-19 heeft de wereld in zijn grip en herinnerd ons er aan dat wat er in een bepaald deel van de wereld gebeurt, overal mensen kan treffen.

Staakt het vuren

In maart riep VN-secretaris-generaal António Guterres alle strijdende partijen op om de wapens neer te leggen en zich te concentreren op de gezamenlijke strijd tegen de COVID-19-pandemie. Hoewel zijn boodschap bedoeld is voor gewapende partijen, zijn solidariteit en eendracht tussen alle generaties en door alle lage van de bevolking heen ook nodig. Hoe moet je anders de strijd tegen de ergste volksgezondheidscrisis van onze tijd bedwingen?

Thema 2020: Samen vorm geven aan vrede

Op de Internationale Dag van de Vrede vieren we dat we in vrijheid leven en staan we stil bij het feit dat vrede niet vanzelfsprekend is. Echter, mensen die hun hele leven in vrede hebben geleefd hebben vaker de neiging vrede en stabiliteit als vanzelfsprekend te beschouwen. Vergis je niet, vrede heeft een kort lontje en door haatzaaierij, discriminatie, uitsluiting en polarisatie zet je de vrede op het spel. Want vergeet niet: vrede maak en breek je samen!

Wereld Alzheimer Dag

Als je aan een willekeurig iemand vraagt wat een symptoom van Alzheimer is dan zullen 9 op de 10 zeggen: vergeetachtigheid! Dat klopt maar deze horen er ook bij: problemen met dagelijkse handelingen, vergissingen met tijd en plaats, taalproblemen, kwijtraken van spullen, slecht beoordelingsvermogen, terugtrekken uit sociale activiteiten, veranderingen in gedrag en karakter en problemen met het zien. Het thema van dit jaar is Jong en Oud. De afdelingen van Alzheimer Nederland organiseren tal van (online) activiteiten.

Alzheimer of dementie?*

Dementie is een verzamelnaam voor vijftig verschillende ziektes die de hersenen aantasten en waardoor iemand steeds verder achteruitgaat in functioneren. De ziekte van Alzheimer is de bekendste en meest voorkomende vorm van dementie. Ongeveer zeventig procent van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Andere veelvoorkomende vormen van dementie zijn vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie.

* (tekst afkomstig van Stichting Alzheimer Nederland)

Wereld Dankbaarheidsdag

Op initiatief van meditatiegoeroe Sri Chinmoy werd in 1965 tijdens een Thanksgiving-diner voor een select groepje de eerste World Gratitude Day op Hawaï georganiseerd. Iedere aanwezige beloofde om op 21 september in zijn eigen land een dankbijeenkomst te houden. Als directeur van de United Nations Meditation Group stelde hij voor om van World Gratitude Day een internationale feestdag te maken.

De Meditatiegroep van de Verenigde Naties vierde op 21 september 1977 officieel Wereld Dankbaarheid Dag op het hoofdkantoor van New York. Op die dag werd Sri Chinmoy geëerd voor zijn werk. Wereld Dankbaarheidsdag wordt in veel landen gevierd. Waar ben jij eigenlijk dankbaar voor?

Geen goede dag om een nieuwe week te beginnen:

Deel dit bericht