20 november – COPD Dag | Kinderdag | Kinderrechtendag | Accountantsdag | Afrika Industrialisatie Dag | Transgender Gedenkdag

18e editie Wereld COPD Dag

Op de derde woensdag in november vieren we jaarlijks World COPD Day. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Wat gebeurt er als je COPD hebt? Je longen zijn ontstoken en de longblaasjes gaan uiteindelijk kapot met als resultaat dat je steeds minder zuurstof binnenkrijgt. Hierdoor gaat traplopen, boodschappen doen of jezelf aankleden steeds moeilijker. Genezen zul je niet van COPD. Als op het einde de functie van de longen en luchtwegen verder verslechtert kan je uiteindelijk komen te overlijden.

De rol van het roken

Roken staat nog steeds op nummer 1 als belangrijkste factor om COPD te ontwikkelen. De tabaksrook is namelijik de veroorzaker van een ontsteking waarbij het slijmvlies van de luchtwegen opzwelt en meer slijm aanmaakt. Doordat steeds meer mensen zijn gaan roken, neemt het aantal mensen met COPD sterk toe. De verwachting is dat er in 2040 ruim 800.000 mensen met COPD zijn. Nog een “leuk” COPD feitje: COPD komt vrijwel uitsluitend voor bij (ex-)rokers van 40 jaar en ouder.

All Together to End COPD

Het thema van dit jaar, “All Together to End COPD” benadrukt dat veel mensen betrokken zijn bij de strijd tegen COPD. In elke fase en op elke leeftijd is er een mogelijkheid om COPD te voorkomen of te behandelen. Van zorgverleners, gezinnen en patiënten tot beleidsmakers en werkgevers, iedereen kan een verschil maken. Werkgevers kunnen cursussen om te stoppen met roken aanbieden en zorgen voor een schone lucht op het werk. Zorgverleners en zorgaanbieders kunnen zich sterk maken voor meer onderzoek, de beste medicijnen en andere behandelingsmogelijkheden. En de rokers onder ons kunnen stoppen met roken

Universele Kinderdag

De Universele Kinderdag werd in 1954 opgericht door de Algemene Vergadering van de VN. Deze dag wordt jaarlijks gevierd om de kinderrechten actueel te houden. Verder gaf de Algemene Vergadering van de VN het advies om op Kinderdag activiteiten voor kinderen te organiseren.

Wat kun je verwachten op Kinderdag? Kinderen nemen de boel over in de media, politiek, bedrijfsleven, sport en entertainment om op die manier aandacht te geven aan zaken die voor hen belangrijk zijn. Gebouwen kleuren blauw, de kleur van UNICEF, en kinderen zullen deelnemen aan nationale topconferenties.

Kinderdag

Universele Kinderdag moet je niet verwarren met de viering van Kinderdag op 1 juni in ons land of in andere landen op een andere datum. Op die Kinderdag draait het voornamelijk om cadeautjes krijgen of leuke activiteiten onder nemen.

30e verjaardag van het Kinderrechtenverdrag

Dertig jaar geleden zag de wereld er een stuk anders uit. In 1989 viel de Berlijnse muur, Zuid-Afrika krijgt een regeringsleider die een begin maakte aan de afschaffing van apartheid, de geboorte van het world wide web. Terwijl de meeste ouders toentertijd opgroeiden onder het juk van dictaturen of falende regeringen, hoopten zij in de tussentijd op een beter leven met meer kansen voor hun kinderen. Dus toen de wereldleiders in 1989 samen kwamen en erkende dat alle kinderen kwetsbaar zijn en recht hebben op eten maar ook op adequate gezondheidszorg, onderwijs en recht op bescherming hebben was er een echt gevoel van hoop voor de volgende generatie.

Hoeveel vooruitgang is er geboekt?

Er zijn grote stappen gemaakt in de afgelopen 30 jaar, een paar voorbeelden; het aantal kinderen dat niet naar de basisschool gaat is met bijna 40 procent gedaald. Drie decennia geleden werden bijna 1.000 kinderen per dag gedood of verlamd door polio, vandaag de dag is polio bijna uitgeroeid. Meer dan 50% minder sterfgevallen onder kinderen jonger dan 5 jaar, het aantal ondervoede kinderen is bijna met de helft gedaald. Ondanks de vooruitgang lijden miljoenen kinderen nog steeds onder oorlog, armoede, discriminatie en ziekte.

Wat vieren of gedenken we nog meer vandaag?

Deel dit bericht