19 november – Werelddag ter Preventie van Kindermishandeling | Internationale Mannendag | Wereldtoiletdag

Werelddag ter Preventie van Kindermishandeling

Kindermishandeling en dan met name seksueel misbruik, is een universeel probleem. Het is een onderwerp waar kinderen niet zo gemakkelijk over praten. Gelukkig vindt er de laatste jaren een kentering plaats, kinderen durven eerder iets te zeggen en de media en politiek sluiten niet langer hun ogen hiervoor.

In 2001 was het de Women’s World Summit Foundation (WWSF) die het initiatief nam voor een jaarlijks terugkerende Werelddag ter Preventie van Kindermishandeling. Zij hopen dat wereldwijd overheden en maatschappelijke organisaties door deze dag worden geïnspireerd om een actievere rol in de bescherming van kinderen te gaan spelen.

Ondanks alle inspanningen blijkt seks met minderjarige nog steeds tot de verbeelding van (hoofdzakelijk) mannen te spelen. Nog niet zo lang geleden kwam de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein en diverse hooggeplaatste vriendjes in het nieuws vanwege seks met minderjarigen. Op de vraag waarom heb ik geen passend antwoord.

Internationale Mannendag

Het primaire doel van Internationale Mannendag is het benadrukken van de positieve mannelijke rolmodellen in plaats van alleen maar de negatieve. Laten we eerlijk zijn, mannen doen niet alleen maar slechte dingen. Verder staat gezondheid en welzijn van mannen centraal maar ook het verbeteren van man-vrouwverhoudingen en het bevorderen van gendergelijkheid. Mannendag bied je bij uitstek de gelegenheid om de mannen in je leven te laten zien dat je ze waardeert.

Wereldtoiletdag

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) heeft ongeveer 60% van de wereldbevolking (4,2 miljard mensen) niet de beschikking over een (goed werkend) toilet. Maar dat zijn niet de enige feiten:

  • 862 miljoen mensen duiken de bosjes in om hun behoefte te doen, het zogenaamde wildpoepen
  • 1,8 miljard mensen drinken water uit een besmette bron
  • wereldwijd gezien heeft 1/3 van de scholen geen toiletvoorzieningen
  • 900 miljoen schoolkinderen hebben geen plek om hun handen te wassen
  • wereldwijd stroomt meer dan 80% van het afvalwater ongezuiverd terug het ecosysteem in

Niemand achterlaten

In 2015 ondertekenden de 193 wereldleiders van de Verenigde Naties het document waarin de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn opgenomen. Duurzame Ontwikkelingsdoel 6 gaat over schoon drinkwater en schone sanitaire voorzieningen voor iedereen in 2030. Duurzame Ontwikkelingsdoel 6.2 wil onder andere het wildpoepen aanpakken maar wil ook uiterlijk in 2030 dat scholen schone toiletten hebben zodat meisjes ook naar school kunnen gaan wanneer ze ongesteld zijn. Op die manier blijven ze niet achter.

Misschien dat je er nooit zo over nagedacht hebt maar uiteindelijk begint het elimineren van discriminatie, ecologische en economisch achterstanden met toegang tot schone toiletten. Een toilet is niet alleen een toilet. Het is een levensredder, waardigheidsbeschermer en kansenmaker. We moeten de toegang tot veilige toiletten uitbreiden en niemand achterlaten. Want wie je ook bent, waar je ook bent, sanitaire voorzieningen zijn je mensenrecht.

Deel dit bericht