21 november – Werelddag van de Filosofie | Wereldalvleesklierkankerdag | Televisie Dag | Hallo Dag | Beaujolais Noveau Dag | Werelddag van de Visserij

Werelddag van de Filosofie

In het jaar 2002 werd Wold Philosophy Day voor het eerst geïntroduceerd en sinds 2005 wordt Werelddag van de Filosofie jaarlijks op de derde donderdag van november gevierd. De link tussen filosofie en UNESCO komt voort uit onderzoek naar de mogelijkheid van en noodzakelijke voorwaarden voor het bereiken van langdurige vrede en veiligheid in de wereld.

Met Dag van de Filosofie benadrukt UNESCO de blijvende waarde van filosofie voor de ontwikkeling van het menselijk denken, voor elke cultuur en voor elk individu. Verder viert World Philosophy Day het belang van filosofische reflectie en moedigt mensen over de hele wereld aan om hun filosofische erfgoed met elkaar te delen. Met ander woorden; UNESCO vindt dat zonder filosofie geen wereldvrede mogelijk is. Tenminste dat begrijp ik er uit.

Waarom een Dag van de Filosofie?

Veel denkers stellen dat “verbazing” de wortel van de filosofie is. Inderdaad, filosofie komt voort uit de natuurlijke neiging van mensen om zichzelf en de wereld waarin ze leven te verbazen. En vanuit de verbazing komen vragen omhoog die weer leiden tot een dialoog. Verbazing houdt de bovenkamer alert en zorgt dus voor interactie. Verder wordt er beweerd dat filosofie helpt om een meer respectvolle samenleving op te bouwen. Dit is niet iets wat ik uit mijn dikke duim zuig, dit staat te lezen op de website van UNESCO.

Wereldalvleesklierkankerdag

Het doel van Wereldalvleesklierkankerdag is mensen te onderwijzen over alvleesklierkanker. De symptomen van alvleesklierkanker (buik- of rugpijn, gewichtsverlies, geelzucht, verlies van eetlust, misselijkheid, veranderingen in de ontlasting, en diabetes) worden vaak in eerste instantie toegeschreven aan andere minder ernstige voorkomende aandoeningen. Echter een vroege diagnose geeft de hoogste overlevingskans en daarom is het super belangrijk om alert te zijn.

Vaak wordt alvleesklierkanker pas ontdekt wanneer er al uitzaaiingen zijn. Als je de diagnose alvleesklierkanker krijgt is dat min of meer een doodvonnis. De overlevingskans is klein bij deze vorm van kanker. Het aantal patiënten dat overlijdt aan alvleesklierkanker is groot en overtreft naar verwachting over ruim tien jaar de sterfte aan darmkanker of borstkanker. Ben je ongerust? Ga naar je huisarts en laat je niet met een kluitje in het riet sturen!

Wereld Televisie Dag

Op Wereld Televisie Dag vieren we niet het apparaat an sich maar we vieren alles wat televisie ons heeft gebracht en brengt. Televisie is een symbool voor de communicatie en globalisering in de hedendaagse wereld.

Televisie is niet alleen onderhoudend en informatief maar ook manipulatief. Je krijgt alleen dat te zien wat andere selecteren en dat heeft een toenemende impact op je beeldvorming. Dat op haar beurt weer invloed heeft op het vormen van je “onafhankelijke” mening. Kortom, televisie is een belangrijk instrument bij het informeren, kanaliseren en beinvloedt de publieke opinie en de wereldpolitiek. Het medium televisie brengt de wereld in je huiskamer, met al zijn voor en nadelen.

Waarom op 21 november?

Er was ook verzet tegen de Wereld Televisiedag. Maar liefst 11 lidstaten onthielden zich van stemming. Als uitleg gaven de Duitsers als reden op dat er al drie soortgelijke VN dagen waren: World Press Freedom Day, World Telecommunication Day en World Development Information Day. Ze vonden dat nog zo’n dag totaal geen toegevoegde waarde had. Verzet of niet de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep 21 november toch uit tot World Television Day. Deze datum was gekozen om dat op 21 november 1996 het eerste World Television Forum was gehouden.

Deze dagen verdienen een vermelding en info-link

Deel dit bericht