19 oktober – Werelddag van de strijd tegen Borstkanker | Moeder Teresa Dag

Werelddag van de strijd tegen Borstkanker

Op deze werelddag wil men benadrukken hoe belangrijk het is dat borstkanker op tijd wordt ontdekt en behandeld, dat maakt de kans groter op langdurige overleving is. Want hoe kleiner de tumor in de borst, hoe kleiner de kans dat deze uitzaait naar de lymfklieren of andere plaatsen in het lichaam.

Oorzaken en risicofactoren

Er zijn geen duidelijke oorzaken voor borstkanker aan te wijzen. Bij het merendeel van de patiënten is geen precieze oorzaak vast te stellen. Wel is bekend dat er bepaalde risicofactoren bestaan, een belangrijke factor is de westerse levensstijl. Andere risicofactoren zijn:

  • kort of helemaal geen borstvoeding geven
  • weinig of geen kinderen krijgen of het krijgen van het eerste kind op latere leeftijd
  • het slikken van “de pil”, het risico neemt weer af na het stoppen met de pil
  • langdurig (2 tot 3 jaar) gebruik van hormoonpreparaten tegen overgangsklachten
  • vroege leeftijd van de eerste menstruatie en/of late menopauze
  • bij 5 à 10% is erfelijke aanleg een oorzaak  van borstkanker
  • een eerdere goed- of kwaadaardige borstaandoening;

Bij het ontstaan van borstkanker spelen meestal meerdere factoren een rol. Als één van de risicofactoren op jou van toepassing is wil dat nog niet zeggen dat je ooit borstkanker krijgt. Wees wel altijd alert op veranderingen aan je borst(en). Verdwijnen de veranderingen niet ga dan naar de huisarts.

Moeder Teresa Dag

Paus Johannes Paulus II verklaarde op 19 oktober 2003 Moeder Teresa (MT) zalig. Naar aanleiding van die zaligverklaring werd in Albanië, geboorteland van MT, dat jaar als het Jaar van Moeder Teresa uitgeroepen en eveneens werd 19 okotber uitgeroepen tot jaarlijks terugkerende feestdag; de Moeder Teresa Dag.

Moeder Teresa, een heilige of niet?

De meningen zijn verdeeld, voor de één is zij het schoolvoorbeeld van Naastenliefde en Liefdadigheid. Voor de ander is Moeder Teresa iemand die dubieuze relaties met rechtse politieke leiders onderhield en geld aannam van twijfelachtige afkomst. Zoals van de gruwelijke familie Duvalier in Haïti, in ruil daarvoor prees zij het bewind van dictator Duvalier. Ook van Charles Keating, een Amerikaanse bankier, nam MT geld aan. Hij was de man die bekend werd vanwege de Lincoln Savings and Loan schandalen in de jaren ’80.

Nog een paar feiten op een rijtje: de medische zorg in de huizen van Moeder Teresa was zeer primitief; patiënten met tuberculose werden niet geïsoleerd, injectienaalden niet gesteriliseerd, er was geen professionele pijnbestrijding voor de stervenden. Er werden überhaupt bijna geen pijnstillers verstrekt maar, tromgeroffel, er werd gelukkig wel volop gebeden.

Dat zal een opluchting zijn geweest voor de terminale patiënten die geen morfine kregen!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.