19 oktober – Internationale Kredietunie Dag | Moeder Teresa Dag | Wereld Waarden Dag

Internationale Kredietunie Dag

Sinds 1948 wordt jaarlijks op de 3e donderdag van oktober door kredietunies de International Credit Union Day (ICU) gevierd. Op deze dag wordt stilgestaan bij de filosofie van credit unions en hun rijke geschiedenis. Internationale Kredietunie Dag 2017 herinnert leden en klanten er graag aan dat kredietverenigingen iedereen kunnen helpen bij het bereiken van hun doelen/dromen.

Wat is een kredietunie?

Bij een kredietunie kan een bedrijf zonder tussenkomst van een bank een lening krijgen. Het grootste verschil met een bank is dat bij een kredietunie eventuele gemaakte winst (want ook zij vragen rente) rechtstreeks terugvloeit in de zakken van de klant.

Op de website van MKB Servicedesk staat deze heldere uitleg te lezen: “Een kredietunie is een samenwerkingsvorm (coöperatie) van bedrijven binnen een bepaalde regio of branche, gericht op het onderling verstrekken en verkrijgen van krediet. De oprichters van de kredietunie beheren het geld van kredietverstrekkende ondernemingen binnen de unie en verstrekken het krediet aan kredietbehoevende ondernemingen binnen de unie.(bron: mkbservicedesk.nl

Moeder Teresa Dag

Paus Johannes Paulus II verklaarde op 19 oktober 2003 Moeder Teresa (MT) zalig. Naar aanleiding van die zaligverklaring werd in haar geboorteland Albanië dat jaar tot het Jaar van Moeder Teresa uitgeroepen en eveneens werd 19 okotber uitgeroepen tot jaarlijks terugkerende feestdag; de Moeder Teresa Dag.

Moeder Teresa, een heilige of niet?

De meningen zijn verdeeld, voor de één is zij het schoolvoorbeeld van Naastenliefde en Liefdadigheid. Voor de ander is Moeder Teresa iemand die dubieuze relaties met rechtse politieke leiders onderhield en geld aannam van twijfelachtige afkomst. Zoals van de gruwelijke familie Duvalier in Haïti, in ruil daarvoor prees zij het bewind van dictator Duvalier. Ook van Charles Keating, een Amerikaanse bankier, nam MT geld aan. Hij was de man die bekend werd vanwege de Lincoln Savings and Loan schandalen in de jaren ’80.

Nog een paar feiten op een rijtje: de medische zorg in de huizen van Moeder Teresa was zeer primitief; patiënten met tuberculose werden niet geïsoleerd, injectienaalden niet gesteriliseerd, er was geen professionele pijnbestrijding voor de stervenden. Er werden überhaupt bijna geen pijnstillers verstrekt maar, tromgeroffel, er werd gelukkig wel volop gebeden. Dat zal een opluchting zijn geweest voor de terminale patiënten die geen morfine kregen!

Wereld Waarden Dag 

Wereld Waarden Dag (World Values Day) bied je de gelegenheid om even stil te staan bij je eigen waarden. In de drukte van alledag is het soms makkelijker om je waarden aan de kant te zetten. Maar het zijn wel onze eigen waarden die de basis vormen van ons leven, zij bepalen onze keuzes en gedrag. Zij vormen de kern van wie we zij. In hoeverre leef jij naar jouw persoonlijke waarden?

Wat is het verschil tussen normen en waarden?

Een waarde wordt vaak omschreven in één woord zoals: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, respect en tolerantie. Normen zijn gedragsregels die zijn afgeleid uit waarden.Voorbeeld: waarde is veiligeheid, een afgeleide norm kan zijn: iedereen die een bouwplaats betreedt, moet een helm dragen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.