18 oktober – Europees Plattelandsparlement | Europese dag tegen Mensenhandel | Wereld Menopauzedag | Week van Ons Water

Europees Plattelandsparlement

Het Europees Plattelandsparlement zal dit jaar van woensdag 18 tot en met zaterdag 21 oktober in het Nederlandse Venhorst worden gehouden. Bij het Europese Plattelandsparlement staat de eigen verantwoordelijkheid, de verbondenheid met anderen, het onderling vertrouwen en de daadkracht van lokale gemeenschappen centraal.

Naar verwachting komen ruim 200 vertegenwoordigers van plattelandsgemeenten uit meer dan 40 Europese landen samen om thema’s te bespreken die belangrijk zijn voor plattelandsgemeenten. Denk daarbij aan thema’s als; water en klimaatadaptatie, bewonersparticipatie, economie, krimp, vergrijzing, zorg, onderwijs, leegkomend vastgoed enzovoort.

Europese dag tegen Mensenhandel

Sinds 2007 wordt door de Europese Unie met haar lidstaten op 18 oktober de Europese dag tegen Mensenhandel gevierd. Tijdens deze dag besteedt de Europese Unie extra aandacht aan het bestrijden van mensenhandel, de vervolging van de daders, de bescherming en herdenken van de slachtoffers van mensenhandel.

Modern Slavery Index 2017

Geen enkel bedrijf wil geassocieerd worden met moderne slavernij op de werkvloer of in de toeleverketen. Toch blijkt uit de laatste Modern Slavery Index cijfers dat er wereldwijd sprake is van een toenemend risico op moderne slavernij. De onderzoekers definiëren moderne slavernij als slavernij, mensenhandel en dwangarbeid.

De index heeft 198 landen beoordeeld op het risico van moderne slavernij.  Het percentage landen met een “hoog” of “extreem” risico op moderne slavernij is gegroeid tot 60%, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. En dat is inclusief 20 landen van de Europese Unie!

Door vluchtelingencrisis groeit risico op moderne slavernij

Terwijl in de EU-landen over het algemeen het risico op moderne slavernij laag is komen uit het laatste rapport toch een aantal onthutsende bevindingen. Roemenië springt in het oog, zij zijn 56 plaatsen op de slavernij-index gezakt en behoren nu tot de categorie “hoog risico”. Roemenië staat daarmee in de top van vijf van de slechtste EU-landen wat betreft de moderne slavernij. Tot de top vijf behoren ook Griekenland, Italië, Cyprus en Bulgarije.

Turkije laat ook een aanzienlijke toename van risco op moderne slavernij zien, zij zijn 52 plaatsen gezakt op de slavernij-index. Het is niet echtverrassend dat asielzoekers bijzonder kwetsbaar zijn voor mensenrechtenschendingen.

Waar verliezers zijn, zijn ook winnaars

De 10 landen met het hoogste slavernijrisico zijn: Noord-Korea, Syrië, Zuid-Soedan, Jemen, Democratische Republiek van Congo, Soedan, Iran, Libië; Eritrea en Turkmenistan.

Gelukkig heeft de index ook goed nieuws te melden. Ondanks dat Thailand en India nog steeds in de hoge risicoklasse vallen boeken beiden landen vooruitgang. India is de grote winnaar van dit jaar, zij steeg 34 plaatsen!

Wereld Menopauzedag 

Hoe je het ook went of keert, elke vrouw komt vroeg of laat in de menopauze. Wereld Menopauzedag wil helpen om de kennis rondom de menopauze te vergroten. Het thema van dit jaar behandelt een onderwerp wat nog niet eerder is behandeld. Thema 2017: “abnormale bloedingen in de overgangsjaren”. Heb je daar last van dan kan dat komen door hormoonschommelingen. Je kunt dan onregelmatiger, heviger en/of juist minder menstrueren. Echter, er zijn daarnaast ook andere oorzaken te noemen voor je onregelmatige periodes. Vertrouw je het niet, ga naar de huisarts!

Week van Ons Water

Twee maal per jaar organiseren de waterpartners een Week van Ons Water. In het voorjaar is het thema schoon water en in het najaar waterveiligheid en wateroverlast. Klik hier voor meer informatie.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.