17 oktober – Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten | Armoededag

Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten

De Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten wil graag de ernst en impact van aangeboren stofwisselingsziekte en het belang van onderzoek onder de aandacht van een groot publiek brengen. Want stofwisselingsziekten genieten over het algemeen weinig bekendheid. Eén van de oorzaken daarvan is dat ze vrij weinig voorkomen en dat de namen van de ziekten behoorlijk ingewikkeld zijn.

Hoe ontstaat een stofwisselingsziekte?

Wanneer het lichaam een specifiek enzym mist worden de voedingsstoffen uit eten en drinken niet goed omgezet naar lichaamseigen bouw- en energiestoffen, dan spreekt men van een stofwisselingsziekte. In totaal zijn er ongeveer 600 verschillende stofwisselingsziekten bekend. Enkele voorbeelden zijn taaislijmziekte, ziekte van Batten, PKU, ziekte van Fabry en MCAD.

Internationale dag voor de uitroeiing van armoede

Op 17 oktober 1987 onthulde de Franse priester Joseph Wresinski in het bijzijn van Simone Veil, de Franse minister van Volksgezondheid, op het Trocadéro-plein in Parijs een herdenkingssteen. Deze eerste Gedenksteen kwam er om eer te bewijzen aan alle slachtoffers van honger, uitsluiting en geweld. Op de Gedenksteen staat de volgende tekst: “Waar mensen gedoemd zijn in extreme armoede te leven, worden de Rechten van de Mens geschonden. Ons verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een dure plicht. père Joseph Wresinski”.

De Gedenksteen, met zijn dertien replica’s in verschillende landen, is uitgegroeid tot het symbool van de bestrijding van de armoede, een bron van hoop en moed voor de extreem armen en al degenen die met hen werken.

Bijeenkomst Trocadéro-plein

Omdat het vandaag precies 30 jaar geleden is dat priester Joseph Wresinski, oprichter van ATD Fourth World, zijn oproep deed om de strijd aan te binden tegen extreme armoede wordt op het Trocadéro-plein vanmiddag een grote bijeenkomst georganiseerd. Verhalen en zang moeten ons er aan herinneren dat de strijd tegen extreme armoede nog niet gestreden is!

Thema 2017

Op 22 december 1992 besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit te roepen tot Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede (ook: Wereldarmoededag of Werelddag van verzet tegen extreme armoede genoemd). Het thema voor de 25e editie van Armoededag is “Geef gehoor aan de oproep van 17 oktober om armoede te beëindigen: op weg naar vreedzame en inclusieve samenlevingen“.

Armoede is de ergste vorm van geweld (Mahatma Ghandi). Niet alleen fysiek geweld maar ook geweld in de vorm van het niet (h)erkend worden als mens, geweld in de wetgeving en het functioneren van de samenleving. En dat is waar het thema ons aan herinnert: alleen in een wereld die vrij is van armoede, uitsluiting, discriminatie, onrecht en van geweld kan een vreedzame en inclusieve samenleving ontstaan.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.