17 oktober – Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede | Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten

Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede

We schrijven 17 oktober 1987; op die dag verzamelden meer dan honderd duizend mensen zich in Parijs bij het Human Rights and Liberties Plaza in Palais de Chaillot, het vroegere Palais de Trocadéro. Zij kwamen bij één om alle mensen te herdenken die lijden onder armoede, honger, geweld en angst. Naar aanleiding van deze gebeurtenis besloot de VN op 22 december 1992 om 17 oktober uit te roepen tot Internationale Dag voor de Uitroeiing van Armoede (ook: Wereldarmoededag of Werelddag van verzet tegen extreme armoede genoemd). Staten en verenigingen werden hiermee opgeroepen armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden

Thema 2016

Moving from humiliation and exclusion to participation: Ending poverty in all its forms”. Met andere woorden: van uitsluiting en vernedering naar meedoen: beëindig armoede in al haar vormen. Het thema van dit jaar is tot stand gekomen in samenspraak met activisten, de burgermaatschappij en maatschappelijke organisaties. Het thema benadrukt hoe belangrijk het voor mensen die in armoede leven is om uitsluiting en vernedering op tijd te herkennen en aan te pakken.

In de VN Sustainable Development Goals (SDG) staat op nummer 1 het uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede. De VN is zich heel goed bewust dat armoede niet enkel het resultaat is van het ontbreken van één ding. Het zijn veel verschillende samenhangende factoren die er uiteindelijk voor zorgen dat mensen in armoede leven.

Stichting ATD Vierde Wereld Nederland

ATD Vierde Wereld is een internationale niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor extreme armoedebestrijding. Ook in Nederland vind je de Vierde Wereld Beweging, zij organiseren onder andere allerlei activiteiten op en rond 17 oktober. Wil je weten waar? Klik hier.

Op de site overcomingpoverty.org kan iedereen zijn of haar verhaal vertellen en meediscussiëren in het forum over dit onderwerp.

Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten

De Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten wil graag de ernst en impact van aangeboren stofwisselingsziekte en het belang van onderzoek onder de aandacht van een groot publiek brengen. Want stofwisselingsziekten genieten over het algemeen weinig bekendheid. Eén van de oorzaken daarvan is dat ze vrij weinig voorkomen en dat de namen van de ziekten behoorlijk ingewikkeld zijn.

Hoe ontstaat een stofwisselingsziekte?

Wanneer het lichaam een specifiek enzym mist worden de voedingsstoffen uit eten en drinken niet goed omgezet naar lichaamseigen bouw- en energiestoffen, dan spreekt men van een stofwisselingsziekte. In totaal zijn er ongeveer 600 verschillende stofwisselingsziekten bekend. Enkele voorbeelden zijn taaislijmziekte, ziekte van Batten, PKU, ziekte van Fabry en MCAD.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.