afbeelding versterkt verdrag van kyoto

16 februari – Verdrag van Kyoto | Toetanchamon | Geweldloze Trap Geven Dag

Verdrag van Kyoto

Op 16 februari 2005 trad het Kyoto protocol in werking. De bedoeling van dit protocol is om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met acht procent te verlagen ten opzichte van 1990. Op de klimaatconferentie in Doha in 2012 is afgesproken om het Kyoto protocol te verlengen tot 2020; in Parijs (december 2015) zijn afspraken gemaakt voor de periode na 2020.

Momenteel zijn er 192 partijen (191 staten en 1 regionale organisatie voor economische integratie) bij het Kyotoprotocol bij het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). De naam voor het verdrag is afkomstig van de Japanse stad Kyoto, omdat dat daar in 1997 de klimaatconferentie plaatsvond.

Kyoto en het klimaat

Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (de Vlaamse overheid dus) organiseerde op 16 februari 2005 de eerste Dikketruiendag.Een dag die in het teken staat om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit jaar valt Dikketruiendag op 17 februari.

Het Klimaatverbond Nederland pikte deze actie op en een jaar later, in 2006, was er in Nederland voor het eerst een Warmetruiendag. Pas in 2007 werd het een landelijke Warmetruiendag. Dit jaar was de Warmetruiendag op 11 februari. Denk je, jammer Gina dat had ik eerder moeten weten, niet getreurd want ik heb nog iets voor je in petto. Op zaterdag 12 maart, vier dagen voor de verkiezingen, kun je meedoen aan de Landelijke Klimaatmars.

De vloek van Toetanchamon

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden (op 4 november 1922 ) dat de Britse archeoloog Howard Carter en zijn team de vrijwel ongeschonden tombe van farao Toetanchamon (1333 v. Chr. – 1323 v. Chr.) ontdekten. Ruim 3 maanden later (16 februari 1923) opende hij de grafkamer van de Egyptische farao Toetanchamon. Carter was gewaarschuwd door een groepje aanhangers van de vloek van de faro dat wanneer hij het graf zou openen hij hiervoor gestraft zou worden. Hij en allen die het graf durfden te betreden zouden op een gruwelijke manier overlijden. De enige die daadwerkelijk binnen een jaar na opening van het graf overleed was de financier Lord Carnarvon. Was dat toeval of was het de “vloek”.

Feit of Fabel

De ontdekking en het openen van de grafkamer van Toetanchamon was een enorme belangrijke archeologische gebeurtenis waar veel pers op af kwam. Om de pers op afstand te houden en tevreden te stellen vertelde Carter het verhaal van de aanhangers over de vloek van de farao aan de pers. Het was niet geheel uit zijn grote duim gezogen. Hij gebruikte het volksgeloof die verhaalde over de vloek van de farao die gebaseerd was op inscripties die in graven van koningen uit het Oude Rijk waren aangetroffen. Zelf geloofde hij er helemaal niks van. Later kreeg hij gelijk, want de inscripties bleken helemaal niet aanwezig te zijn.

Sherlock Holmes

De prominente schrijver Sir Arthur Conan Doyle ging hier helemaal in mee, hij was de grootste promotor van het verhaal over “de vloek”. Nu weet ik niet of dat een plus punt was, buiten dat hij de bedenker van Sherlock Holmes was was hij ook degene die een boek schreef waarin hij uitlegde dat feeën echt waren. Tja…

Dan rest er nog 1 dag die op de dagenvanhetjaar kalender staat

Deel dit bericht