afbeelding versterkt dag van de democratie

15 september – Internationale Dag van Democratie | International Dot Day | Greenpeace Dag | Wereld Lymfklierkankerdag | Gratis Geld Dag (Free Money Day) | Agrarische Dagen Franeker | Internationale Myotone Dystrofie Dag

Internationale Dag van Democratie

Het ideaal plaatje, tenminste in de ogen van de westerse wereld, is dat ieder persoon kan leven in een vrije democratie. Daartoe behoren vrije en eerlijke verkiezingen; de bescherming van minderheidsrechten; en respect voor fundamentele mensenrechten. Zonder de volledige medewerking van de internationale gemeenschap, nationale regeringen, maatschappelijke organisaties en individuen is een democratie simpelweg niet mogelijk. De Internationale Dag van Democratie moedigt aan om te checken hoe het vandaag de dag gesteld is met de democratie. Want democratie is niet alleen een doel, het is ook een proces dat continu in beweging is.

Democracy Ranking index 2020

De Democracy Ranking index is een ranglijst van landen wat samengesteld is door de Economist Intelligence Unit. Dat is een onderdeel van The Economist Group, het bedrijf dat onder meer het weekblad The Economist uitgeeft. De index is een weergave van het democratisch gehalte van bijna alle landen op de wereld. De rangorde gaat oplopend van 1 (grote democratische vrijheid) tot boven de 150 (zwaar onderdrukkende dictaturen).

Dé vraag op Dag van de Democratie: welke plaats voor Nederland?

In 2020 noteerde een grote meerderheid van de landen, 116 van in totaal 167 (bijna 70%), een daling in hun totale score ten opzichte van 2019. Slechts 38 (22,6%) noteerden een verbetering en de overige 13 stagneerden, terwijl hun scores onveranderd bleven in vergelijking met 2019. De grootste daling komt op conto van Mali en Togo, de grootste verbetering op het gebied van democratie liet Taiwan zien. Drie landen (Japan, Zuid-Korea en Taiwan) gaan van de categorie “gebrekkige democratie” naar “volledige democratieën”. En Albanië naar gebrekkige democratie” opgeschaald. Best verrassend te noemen is de status verandering van Frankrijk en Portugal. Van “volledige democratie” (in 2019) zijn zij naar “gebrekkige democratieën” gegaan. Nederland staat samen met Australië op een gedeelde 9e plaats.

Terugdraaiing van individuele vrijheden

Voor het eerst in 10 jaar verslechterden vorig jaar wereldwijd in elke regio de gemiddelde regionale scores in de Democracy Index van The Economist Intelligence Unit. Tien jaar geleden was de oorzaak onvrede met regeringen en een ineenstorting van het vertrouwen in instellingen na de wereldwijde economische en financiële crisis. Vorig jaar was de COVID-19-pandemie de oorzaak.

Mondiaal gezien hebben burgers vorig jaar de grootste terugdraaiing van individuele vrijheden meegemaakt die ooit door regeringen in vredestijd (en misschien zelfs in oorlogstijd) zijn ondernomen. De bereidwillige afstand van fundamentele vrijheden door miljoenen mensen was misschien wel een van de meest opmerkelijke gebeurtenissen in een buitengewoon jaar.

Wat vieren we op 15september nog meer (of niet)?

Deel dit bericht