afbeelding versterkt wereld stemmen horen dag

14 september – Wereld Stemmen Horen dag | Wereld Broederschap en Verontschuldiging Dag | Wereld Eczeem Dag

Wereld Stemmen Horen dag

Sinds 2006 wordt jaarlijks op 14 september wereldwijd stilgestaan bij het fenomeen stemmen horen. Als je er net mee te maken hebt (of je staat dichtbij iemand met deze ervaring) dan kun jij je wellicht niet voorstellen dat er nog ooit een dag komt waarop jij over jou stemmen horen in het openbaar zal praten. World Hearing Voices Day is een handvat om uit de schaduw te stappen en eerlijk over jou stemmen horen te zijn. Het is een handvat om de onwetende te gaan onderwijzen over de diversiteit van deze ziekte. Om te praten over de stigmatisering, de vooroordelen en discriminatie waar jij mee te maken hebt. Het is een dag om stereotypen te doorbreken en misvattingen te weerleggen. Wereld Stemmen Horen Dag wil promoten dat stemmen horen een diverse menselijke ervaring is en dat we (voor)oordelen en aannames ons huisje voorbij dienen te laten gaan.

Wat is stemmen horen?

De medische term voor stemmen horen is auditieve hallucinaties. Wat houdt dit nu in? Stemmen horen is een verschijnsel waarbij je een of meerdere mensen hoort spreken die andere mensen niet kunnen horen. De inhoud van de stemmen kan erg negatief zijn, wat mensen bang en onzeker kan maken. Voor sommige mensen geeft het horen van stemmen veel problemen. Omdat ze het zo vaak horen dat het de concentratie verstoort, of ze worden achterdochtig, somber en krijgen een laag zelfgevoel. Dit heeft natuurlijk zeer veel invloed op onderhouden van sociale contacten.

Wereld Broederschap en Verontschuldiging Dag

Wereld Broederschap en Verontschuldiging Dag (World Fraternity and Apology Day) heeft als doel mensen eraan te herinneren dat in een samenleving waarin broederschap hoog in het vaandel staat, men vreedzaam naast elkaar kunnen leven. De eerste stap op weg naar zo’n samenleving is durven sorry te zeggen of tonen dat je spijt hebt. Want sorry zeggen of spijt betonen bewerkstelligt wonderen in elke relaties. Dat is wat Wereld Broederschap en Verontschuldiging Dag wilt bereiken.

Broederschap tussen mensen

Soms heb ik het idee dat broederschap, waar de natuurlijke en normale betrekking tussen mensen van een volk mee wordt bedoeld, onder druk staat. Iedereen is erg op zichzelf gericht, afstandelijk, minder tolerant. Mensen geven vooral om zichzelf en te weinig om andere. Om een natuurlijke en normale betrekking te hebben met mensen moet je oog hebben voor je medemens en dat gaat een beetje moeilijk als je alleen maar gefocust bent op je mobiel (tablet, laptop etc.) en jezelf! En de COVID-19-pandemie heeft het leven er niet makkelijker op gemaakt. Op het moment dat de 1,5 meter regel er af is kunnen we weer echt naast elkaar door het leven gaan.

Vergissen is menselijk; vergeven een kunst!

Deze dag wordt wereldwijd gevierd, zodat leden (en niet-leden) van een broederschap hun fouten kunnen toegeven en vergiffenis kunnen vragen aan het “slachtoffer”.

Heb jij je ooit ongemakkelijk gevoeld nadat je iemand had gekwetst? Heb je ooit spijt gehad van pesten? Lig je wakker van de fouten die je gemaakt hebt? Voel jij je zwaar bezwaard omdat je iemand iets in de maag hebt gesplitst? Hoe kom je in hemelsnaam van al die schuldgevoelens af. Het enige wat je hoeft te zeggen is: “het spijt me, dat heb ik verkeerd gedaan”. En je zult merken dat er een last van je schouders afvalt.

Wereld Eczeem Dag

In Nederland wordt Wereld Eczeem Dag in opdracht van VMCE door Volle Maan Communicatiebureau georganiseerd. Op 18 september stond een informatiemiddag gepland waar op jong en oud, ouders, partner, vrienden of de buurvrouw en alles wat daar tussen hangt welkom was. Ik spreek bewust in de verleden tijd omdat op die dag helaas de 1,5 meter-maatregel nog steeds van kracht is en daardoor te weinig mensen aanwezig mogen zijn. Maar niet getreurd. De informatiemiddag (aanvang 13:00) wordt verzet naar 29 januari 2022. Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen.

Deel dit bericht