15 mei – Internationale Dag van het Gezin | Eerste Pinksterdag | Int. Dag van de Gewetensbezwaarde | Dag van de Huishoudelijke Hulp

Vereniging van huishoudelijke hulpen roept 15 mei uit als Dag van de Huishoudelijke Hulp! Voor meer informatie over deze dag, klik hier.

Internationale Dag van het Gezin

Sinds 1994 kennen we de Internationale Dag van het Gezin. Op deze dag wordt stilgestaan bij het belang van het gezin, de positie van de ouder maar ook de positie van het kind in het gezin. Het thema van de Internationale Dag van het Gezin 2016 heeft als thema: “Zorg voor een gezond leven en bevorderen het welzijn voor iedereen van alle leeftijden”.

Hoe ziet het hedendaagse gezin eruit?

Als er wordt gesproken over “het gezin” dan wordt daar “het kerngezin” mee bedoeld. Een kerngezin bestaat uit vader, moeder en twee biologische kinderen. Is de samenstelling van het hedendaags gezin gelijk aan het kerngezin?
Gezinnen vandaag de dag zijn veel meer divers; je hebt het éénoudergezin, adoptie- en pleeggezinnen, holobi-gezinnen, samengestelde gezinnen, nest-gezin, mikado-gezin, co-ouderschap, LAT relatie, LTA relatie.
Daarnaast bestaat ook nog “Hotel Mama”; jongeren blijven langer bij de ouder(s) wonen. En de boemerangkinderen; kinderen die al dan niet tijdelijk weer bij de ouder(s) komen wonen.

Eerste Pinksterdag

Op Eerste Pinksterdag wordt herdacht dat de “Heilige Geest” neerdaalde over de apostelen en wordt eveneens de geboorte van de christelijke kerk herdacht. Volgens Wikipedia is het de negenenveertigste dag ná Pasen of de vijftigste dag ván Pasen. Tis maar net hoe je het bekijkt, toch?

Pinksterfeesten

Feesten met Pinksteren is wel blijven hangen bij de meeste mensen maar waarom men feest niet.
“Jullie moeten de Heer een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. Jullie moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het voor de Heer omhoog te heffen…” (Leviticus 23:15-17).
Met Pinksteren was de tarweoogst gerijpt en konden de eerste broden aan God worden geschonken. Daarom kwamen Joden uit het gehele land naar Jeruzalem om in de tempel de door God voorgeschreven offers te brengen en om te feesten!

Pinksterweekend staat bol van de activiteiten

Met Pinksteren kun je er lekker op uit trekken want er is weer meer dan genoeg te doen in Nederland; je kunt naar Pinksterfeesten, pop- en jazzfestivals en natuurlijk diverse pinkstermarkten. Als je hier klikt krijg je een website te zien met een overzicht van veel activiteiten.

140 jaar Pinksterfeesten in Delfzijl!

In Delfzijl pakken ze uit dit jaar flink uit, jongstleden woensdag is men al begonnen met de Pinksterfeesten en Tweede Pinksterdag zal de laatste dag zijn. Weet je wie er vandaag op het podium staan?

  • Kenny B
  • Papa Di Grazzi
  • Frans Bauer
  • Denny Christiaan
  • Het Feestteam

Als je niet van feesten houdt kun je deze ochtend de Zeedijk wandeltocht lopen. De Zeedijk wandeltocht is een mooie wandeling van de Eemshaven naar Delfzijl. Wil je meelopen? Aanmelden kan via de website van de wandelvereniging Spirit.

Internationale Dag van de Gewetensbezwaarde

De Internationale Dag van de Gewetensbezwaarde wordt door vredesactivisten gebruikt om diegenen die weigeren deel te nemen aan militaristische systemen en die daarom worden vervolgd en gevangen gezet te ondersteunen . Deze dag wordt ook gebruikt om de ervaringen van vroegere generaties te herdenken.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.