15 mei – Dag van het Gezin | Verantwoordingsdag | Annie M.G. Schmidt-week | Zorgvastgoed Dag | Dag van de huishoudelijke hulp | Dag van de Gewetensbezwaarde | MPS Dag

het gezin

Internationale Dag van het Gezin Eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw stond het gezin als hoeksteen van de samenleving onder druk. Onder druk door onder andere de individualisering en vervaging van normen en waarden. Als reactie hierop besloot de Verenigde Naties eind 1993 het jaar 1994 uit te roepen tot het […]

Lees verder


15 mei – Dag van de huishoudelijke hulp | Dag van het Gezin | Internationale dag van de Gewetensbezwaarde | Internationale MPS Dag

huishoudelijke hulp

Dag van de huishoudelijke hulp Initiator van deze dag is Home Works, een bedrijf dat sinds 1994 zorgt voor particuliere hulp in de huishouding. De reden dat Home Works besloot om een nationale dag van de huishoudelijke hulp in het leven te roepen is heel simpel, iedere huishoudelijke hulp verdient meer aandacht en respect, Voor […]

Lees verder


15 mei – De dag van de huishoudelijke hulp | Dag van het Gezin | Internationale dag van Gewetensbezwaarde | Internationale MPS Dag

hulp

De dag van de huishoudelijke hulp Initiator van deze dag is Home Works, een bedrijf dat sinds 1994 zorgt voor particuliere hulp in de huishouding. Iedere huishoudelijke hulp verdient wat meer aandacht en respect, dat is de reden dat Home Works besloot om een nationale dag van de huishoudelijke hulp in het leven te roepen. […]

Lees verder


15 mei – Internationale Dag van het Gezin | Eerste Pinksterdag | Int. Dag van de Gewetensbezwaarde | Dag van de Huishoudelijke Hulp

gezin

Vereniging van huishoudelijke hulpen roept 15 mei uit als Dag van de Huishoudelijke Hulp! Voor meer informatie over deze dag, klik hier. Internationale Dag van het Gezin Sinds 1994 kennen we de Internationale Dag van het Gezin. Op deze dag wordt stilgestaan bij het belang van het gezin, de positie van de ouder maar ook […]

Lees verder