15 mei – Dag van het Gezin | Verantwoordingsdag | Annie M.G. Schmidt-week | Zorgvastgoed Dag | Dag van de huishoudelijke hulp | Dag van de Gewetensbezwaarde | MPS Dag

Internationale Dag van het Gezin

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw stond het gezin als hoeksteen van de samenleving onder druk. Onder druk door onder andere de individualisering en vervaging van normen en waarden. Als reactie hierop besloot de Verenigde Naties eind 1993 het jaar 1994 uit te roepen tot het Internationale Jaar van het Gezin. En werd 15 mei gekozen voor de Internationale Dag van het Gezin. Een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij het belang van het gezin, de positie van de ouder maar ook de positie van het kind in het gezin. Het thema van de Internationale Dag van het Gezin 2019 is: Families and Climate Action: Focus on SDG13.

Verantwoordingsdag

Voor de Tweede Kamer heet traditiegetrouw de derde woensdag in mei Verantwoordingsdag; ook wel Gehaktdag of Bijltjesdag genoemd. Wat gebeurt er op deze dag? Namens het kabinet overhandigt Minister van Financiën de zogeheten verantwoordingsstukken en de jaarverslagen van alle ministeries. aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Vervolgens zal hij de Tweede Kamer toespreken. In deze stukken staan de inkomsten en uitgaven van het begrotingsjaar en laat zien hoe de verschillende ministeries het geld in boekjaar 2018 hebben besteed. Het verantwoordingsdebat zal op 21 mei plaatsvinden.

Het CBS publiceert op Verantwoordingsdag de tweede editie van de Monitor Brede Welvaart 2019. Een rapport waarin beschreven wordt hoe de welvaart zich in Nederland ontwikkelt. Het gaat daarbij niet alleen om het bruto binnenlands product (bbp) maar ook de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart tellen mee.

Annie M.G. Schmidt Week

Vandaag is de eerste dag van de 10 dagen durende Annie M.G. Schmidt week. Dat is ook wel wat ze minimaal verdient, een dikke week lang aandacht voor haar oeuvre. Voor degenen die het niet weten 20 mei is de geboortedag van Annie. Haar geboortedag werd uitgeroepen tot de Annie M.G. Schmidt-dag. Saillant detail: een dag naar haar 84ste verjaardag overleed Annie M.G. Schmidt.

Rondom haar geboortedag wordt altijd de Annie M.G. Schmidt week georganiseerd met ieder jaar een ander thema. Bibliotheken, scholen en boekhandels in het hele land organiseren allerlei activiteiten rond het thema “Buitengewoon Annie”. Voor het onderwijs zijn er speciale lessuggesties en materialen beschikbaar. De 20e Annie M.G. Schmidtlezing, die plaatsvindt in het Kinderboekenmuseum in Den Haag, wordt voorgedragen door Marjolijn Hof.

Annie M.G. Schmidtprijs

De Annie M.G. Schmidt-prijs is een onderscheiding voor het beste Nederlandstalige oorspronkelijke theaterlied uit het voorgaande seizoen dat is uitgevoerd in een Nederlands theater. Dit jaar werd de prijs toegekend aan het lied Die Geur; uitgevoerd door Patrick Nederkoorn, tekst van Jan Beuving, muziek van Tom Dicke.

De onderstaande dagen mogen we ook niet vergeten:

Deel dit bericht