15 mei – Dag van het Gezin | Verantwoordingsdag | Annie M.G. Schmidt-week | Zorgvastgoed Dag | Dag van de huishoudelijke hulp | Dag van de Gewetensbezwaarde | MPS Dag

het gezin

Internationale Dag van het Gezin Eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de vorige eeuw stond het gezin als hoeksteen van de samenleving onder druk. Onder druk door onder andere de individualisering en vervaging van normen en waarden. Als reactie hierop besloot de Verenigde Naties eind 1993 het jaar 1994 uit te roepen tot het […]

Verder lezen


15 juli – Jonge Talentendag | Poolzeeijs Dag

talentendag

Wereld Jonge Talentendag  Vaardigheden en banen voor de jeugd staan voorop in de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, net zoals op World Youth Skills Day. In de agenda staan ontwikkelingsdoelen en targets. In SDG-doel 4.4 staat letterlijk: “ Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, […]

Verder lezen


27 juni – De Grote Thuiszorgdag | Internationale Dag van de Zonnebril | Internationale dag voor Micro-, Midden- en Kleinbedrijf

thuiszorgdag

De Grote Thuiszorgdag De Grote Thuiszorgdag is geen “dag van” waarin mensen worden opgeroepen om massaal de straat op te gaan om te demonstreren tegen het falende kabinetsbeleid met betrekking tot de zorg en al haar aspecten. De Grote Thuiszorgdag is een congresdag voor (zorg)managers en (zorg)verpleegkundige. Wil je meer weten over de Grote Thuiszorgdag […]

Verder lezen