15 juli – Jonge Talentendag | Poolzeeijs Dag

Wereld Jonge Talentendag 

Vaardigheden en banen voor de jeugd staan voorop in de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling, net zoals op World Youth Skills Day. In de agenda staan ontwikkelingsdoelen en targets. In SDG-doel 4.4 staat letterlijk: “ Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven”.

Met andere woorden; men voorziet een aanzienlijke banengroei voor jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden (talenten). Daarom is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvol onderwijs en de kans krijgt om levenslang (door) te leren. Want onderwijs en opleiding zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op succes op de arbeidsmarkt.

Jeugdwerkloosheid in Nederland

In 2016 zat 10,8 procent van de 15 tot 25-jarige Nederlandse beroepsbevolking werkloos thuis. Een lichtpuntje is dat juist in die groep de werkloosheid sterk daalt. Het werkloosheidspercentage is afgenomen tot 9 % in mei 2017. Dat is het laagste niveau sinds maart 2009. Maar ondanks die goede berichten zit er een erg groot verschil met de twee andere leeftijdsgroepen. Het werkloosheidspercentage in dezelfde periode ( mei 2017) in de groep 25 tot 45 jaar was 3.9 % en in de groep 45 tot 75 jaar 4.8%.

Dankzij de stabiele economische groei zal het aantal banen de komende 2 jaar stijgen. In 2018 wordt de grootste groei in zorg en welzijn sector verwacht door het schrappen van bezuinigingen.

Poolzeeijs Dag

De organisatie PBI (Polar Bear International) heeft 15 juli uitgeroepen tot Arctic Sea Ice Day. Een bewustwordingsdag die aandacht vraagt voor het verminderen van het zee-ijs in het Arctisch gebied én hoe deze trend kan worden omgekeerd. De PBI heeft gekozen voor 15 juli omdat historisch gezien het zee-ijs rond midden juli uiteenvalt.

Nu stellen zij dat als je kijkt naar de jaren tachtig het uiteenvallen van het poolzeeijs 3 weken eerder plaatsvindt. Niet iedereen is het daar mee eens trouwens maar desalniettemin als het zee-ijs verminderd komen de ijsberen in de problemen. Ze moeten dan langer aan wal blijven; en op land kunnen de dieren niet jagen. Je hoeft niet echt een wetenschapper te zijn om te bedenken wat de gevolgen zijn.

Of je nu gelooft in klimaatopwarming of niet feit blijft dat afgelopen week nog een brok ijs zo groot als Drenthe en Overijssel bij elkaar afgebroken is van de Larsen C-ijsplaat in Antarctica.

Hernieuwbare energiebronnen

Poolzeeijs Dag wil ons bewustmaken van het feit dat toekomstige generaties ijsberen én mensen de rekening gepresenteerd krijgen van alle beslissingen en plannen die we vandaag de dag maken.

Hoe kan de trend worden omgekeerd? Door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa. Dit heeft economische voordelen en zal de vervuiling verminderen en banen creëren.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.