15 juli – Hoveniersmaandag | Knuffel je Kind Dag | Poolzeeijs Dag | Werelddag van de Vaardigheden van Jongeren

Hoveniersmaandag

Op de derde maandag van juli vierde men vroeger in Utrecht Hoveniersmaandag. Traditioneel was deze maandag de dag waarop de meiden en knechten op de tuinderijen hun jaarloon ontvingen en het was de eerste dag van de Utrechtse jaarmarkt met kermis. De meiden en knechten trokken met hun jaarloon op zak massaal naar de kermis en leefde zich eens goed uit, oftewel ze aten zich helemaal rond en gingen naar hartlust lopen hoeren en snoeren.

Beschavingsoffensief 19de eeuw

Eind negentiende eeuw kwam de burgerlijke elite tot de conclusie dat de kermis onzedelijk en onbeschaafd was, en drong er op aan om de kermissen te verbieden. Ook in Utrecht werd het stadsbestuur bestookt met petities om de oude jaarmarkt met kermis kermis af te schaffen. Uiteindelijk ging burgemeester Reiger zelf maar eens kijken en vond het uiteindelijk nog al meevallen, dus de kermis werd in Utrecht niet verboden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de kermis tijdelijk opgeschort. Uiteindelijk gaat de oude roemruchte Utrechtse kermis in 1919 officieel voor de bijl.

Wereld Knuffel je Kind Dag

In 2008 werd de eerste Wereld Knuffel je Kind dag (Global Hug Your Kids Day) georganiseerd op initiatief van Michelle Nichols. Van 2008 tot en met 2012 is zij fulltime bezig geweest met de organisatie van deze dag. Michelle heet trouwens geen Michelle meer. Om religieuze redenen veranderde zij in 2014 haar naam in Grace.

Het doel van Wereld Knuffel je Kind Dag (jaarlijks op de 3e maandag van juli) is ons er aan te herinneren dat door het geven van een knuffel jij als ouder je kind laat zien dat je van ze houdt. De reden om deze dag in het leven te roepen is een trieste reden; zij kwam op het idee voor Knuffel je Kind dag een dag nadat haar 8 ½ jarige zoontje aan hersenkanker was overleden. Als je geen kinderen hebt knuffel dan je dierbaren. Zeg, wie ga jij knuffelen vandaag?

Poolzeeijs Dag

De organisatie PBI (Polar Bear International) heeft 15 juli uitgeroepen tot Arctic Sea Ice Day. Een bewustwordingsdag die aandacht vraagt voor het in snel tempo verminderen van het zeeijs in het Arctisch gebied én hoe deze trend kan worden omgekeerd. De PBI heeft gekozen voor 15 juli omdat historisch gezien het zee-ijs rond midden juli uiteenvalt.

Tegenwoordig gebeurt dat 3 weken eerder. Niet iedereen is het daar mee eens trouwens. Ongeacht het verschil van mening feit is dat de ijsberen door het verminderen van het zeeijs in de problemen komen. En je hoeft niet echt een wetenschapper te zijn om te bedenken wat de gevolgen zijn.

Hernieuwbare energiebronnen

Arctic Sea Ice Day wil ons bewustmaken van het feit dat toekomstige generaties ijsberen én mensen de rekening gepresenteerd krijgen van alle beslissingen en plannen die we vandaag de dag maken. Hoe kan de trend worden omgekeerd? Door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne-energie, windenergie en energie uit biomassa. Dit heeft economische voordelen en zal de vervuiling verminderen en banen creëren.

Werelddag van de Vaardigheden van Jongeren

Om aandacht te vragen voor het belang dat jongeren 21-eeuwse vaardigheden leren om zodoende jeugdwerkeloosheid tegen te gaan heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besloten om 15 juli aan te wijzen als Werelddag van de Vaardigheden van Jongeren ( World Youth Skills Day), ook wel Wereld Jonge Talentendag genoemd.

Jeugdwerkloosheid daalt in Nederland

Gelukkig daalt sinds 2013 (13,2%) de jeugdwerkeloosheid. In 2018 zat nog maar 7,2% van de 15 tot 25-jarige Nederlandse beroepsbevolking werkloos thuis. Als je de cijfers onder de loep legt dan zie je dat er een groot verschil zit tussen jongeren (15-25 jaar) met en zonder migratieachtergrond. In 2018 gaat het om respectievelijk 11,3% en 6% . Maar ook onder jeugd met een migratieachtergrond is er sprake van een daling van het percentage werklozen. In 2017 was bijna 15% van de werkzoekende migrantenjeugd werkloos. In 2018 is dit gedaald naar 11,3%.

(bron: nji.nl)

Deel dit bericht