14 oktober – Stiefouderdag | Normalisatiedag

Landelijke Stiefouderdag

Elk jaar wordt de tweede zondag van oktober gereserveerd voor de Landelijke Stiefouderdag. Een dag voor alle stiefopa’s en oma’s, ouders, stiefmoeders en-vaders, kinderen en stiefkinderen. Maar stiefouderdag is ook een dag:

  • die bijdraagt aan bewustwording en erkenning voor het stiefouderschap
  • waarop aandacht wordt gegeven aan bijzondere verhalen over stiefouders
  • zonder vooroordelen over het stiefouderschap
  • met respect en integriteit voor alle betrokkenen

Wat zijn de rechten en plichten van een stiefouder?

Heeft je partner kinderen en ga je samen wonen dan ben je juridisch gezien nog geen stiefouder. Pas nadat jullie getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of gezamenlijk het gezag over de kinderen hebben ben je juridisch stiefouder van het minderjarig kind(eren) dat bij hem of haar ingeschreven staat.

Als juridische stiefouder ben je onderhoudsplichtig voor de kinderen van je partner tot dat de kinderen 21 jaar zijn. Dit geldt ook als de kinderen op kamers wonen in verband met hun studie. De onderhoudsplicht eindigt als de samenwoning eindigt. Als stiefouder is het na een scheiding overigens wel mogelijk om een omgangsregeling te krijgen met je stiefkind.

Wereld Normalisatiedag

Wat is dat “normalisatie”? Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Normen voor producten, diensten of processen. Bijvoorbeeld stopcontacten, speeltoestellen of medische hulpmiddelen. Op het moment dat een product of dienst voldoet aan een (inter)nationale norm dan weet de consument dat veiligheid en kwaliteit worden gegarandeerd.

Normen zorgen voor een betere samenwerking, hogere efficiëntie, gestructureerde arbeidsprocessen, snellere informatieverwerking, uitwisselbare producten of diensten, onderling vergelijkbare methoden en resultaten en een afname van het aantal fouten tijdens een proces.

Thema 2018: De Vierde Industriële Revolutie

De Vierde Industriële Revolutie verwijst naar de opkomende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, robotisering, Internet of Things, Cloud Computing en 3D printing. Deze opkomst van nieuwe technologieën zal invloed hebben op de arbeidsmarkt zoals we die nu kennen. Steeds meer mensen zullen vervangen gaan worden door intelligente robots, productieprocessen zullen veranderen. Normen blijven tijdens de transitie naar de Vierde Industriële Revolutie belangrijk. De innovators die verantwoordelijk zijn voor de overgang naar het nieuwe tijdperk vertrouwen op internationale normen zoals die van IEC, ISO en ITU. Deze normen garanderen compatibiliteit en interoperabiliteit zodat nieuwe technologieën naadloos kunnen worden overgenomen en ingepast.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.