heilige dinsdag

7 april – Heilige Dinsdag | Wereldgezondheidsdag | Nationale Buitenlesdag | Dag van Bezinning over de 1994 genocide tegen Tutsi in Rwanda | Dag van de Bever | Snailpapersdag

Heilige Dinsdag

Vandaag op Heilige Dinsdag, de dinsdag voor Pasen, is Jezus weer in de Tempel van Jeruzalem te vinden. De hogepriesters en schriftgeleerden waren hier niet erg blij mee. Omdat Jezus de menigten en de discipelen de waarheid vertelde over hun geestelijke leiders werd Hij een gevaar voor hen. Hij moest uit de weg worden geruimd. Eerst probeerden zij Hem op Heilige Dinsdag in het diskrediet te brengen door het stellen van een paar vragen. Dat mislukte. Afijn, na deze vertoning verliet Jezus de tempel en Jeruzalem. Samen met Zijn leerlingen gaat Hij op de Olijfberg zitten. Daar vertelt Hij hun over het einde van de wereld en Zijn wederkomst.

Dit is de Heilige Dinsdag in een notendop. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar visie.eo.nl.

Wereldgezondheidsdag

Op Wereldgezondheidsdag 2020 wordt aandacht geschonken aan het Internationale Jaar van de Verpleegster en de Verloskundige. Tijdens het jaar wordt stil gestaan bij de cruciale rol die verpleegsters en de verloskundigen spelen voor het bereiken van de doelen van de Wereldgezondheidszorg, namelijk: promoten gezondheid, ziektepreventie en zorgverlening waar ook ter wereld. De aankomende jaren deze doelen bereiken zal een hele klus worden omdat de WHO verwacht dat tegen 2030 een wereldwijd tekort zal zijn van negen miljoen verpleegkundigen en verloskundigen. Tenzij er actie wordt ondernomen natuurlijk.

COVID-19-pandemie

Verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers lopen voorop in de strijd tegen het coroanavirus (COVID-19). Zij moeten in ontzettende moeilijke omstandigheden, zowel emotioneel als fysiek, de patiënten die het coronavirus hebben op een respectvolle manier hoogwaardige zorg verlenen. Zij krijgen te maken met angstige patiënten en families die niet bij hun geliefden kunnen zijn. Ook daar moeten ze mee dealen. Zij zijn degene die in de frontlinie staan, en om hen respect te tonen is een landelijk applausmoment niet genoeg. Het enige wat zij aan ons vragen is:

  • was je handen regelmatig met water en zeep
  • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes
  • geen handen schudden
  • blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

De slogan voor Wereldgezondheidsdag is: Steun Verpleegkundigen en Verloskundigen. Laten we dat doen!

Deze dagen staan ook in de agenda genoteerd voor vandaag:

Deel dit bericht