afbeelding versterkt LHBT+ Pride Day

28 juni – Internationale LHBT+ Pride Day | Stonewall Herdenking | Internationale Body Piercing Dag | CAPSLOCKDAY | Internationale Tau-dag

Internationale LHBT+ Pride Day

Op 28 juni wordt de International LHBT+ Pride Day gevierd. Tijdens een Pride worden vaak marsen en/of evenementen georganiseerd om de strijd voor gelijkheid en waardigheid van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders zichtbaar te maken. Wanneer is de Amsterdam Pride? Dit jaar begint de Amsterdam Pride op 30 juli en duurt tot en met 6 augustus. Thema dit jaar is My Gender, My Pride, en stelt genderidentiteit centraal. De focus ligt op mensen die behoren tot de categorieën*; transgender, non-binair, genderqueer, genderfluïde, gender non-conform, agender en intersekse, ongeacht wat hun seksuele geaardheid is. Zij krijgen dit jaar de volle aandacht. Nu het belangrijkste, de vraag die ons allemaal bezighoudt: “waarom op 28 juni”? Omdat op die datum in 1969 de Stonewall, in de wijk Greenwich Village, (New York) plaatsvonden.

De Stonewall Herdenking? Wat herdenken we dan precies?

In 1969 vonden in New York de Stonewall rellen plaats. Deze rellen zijn genoemd naar de Stonewall Inn. In deze Gay Bar kwamen veel holebi’s bijeen. Zij werden stelselmatig door de politie getreiterd. Op 28 juni 1969 waren de gay klanten het zat en kwamen in opstand tegen de politie. Ze waren klaar met de intimidaties en pesterijen, ze vochten terug. Ze riepen: “We are going to be who we are”. Er werd niet langer geaccepteerd dat LHBT’er als tweederangs burgers werden behandeld. Iedereen dient als gelijke te worden behandeld door de samenleving en door de overheid. Helaas geldt dat nu nog steeds niet overal. En als je denkt dat Nederland zo tolerant is dan moet ik je teleurstellen.

De harde feiten voor LHBT-leerlingen

Er zijn honderdduizenden leerlingen in Nederland, en LHBT-leerlingen vormen een substantiële groep. Het blijkt dat sinds 2018 hun veiligheidsgevoel is afgenomen en dat zij in 2021 vaker opzettelijk zijn lastiggevallen door anderen. Helemaal triest om te lezen is dat leerlingen ook minder graag vrienden willen zijn met lhbt-leerlingen en het minst graag met transgendermeisjes. In het primair onderwijs, en nog vaker in het voortgezet onderwijs, blijken zelfs docenten zich soms schuldig te maken aan het pesten van leerlingen.

Op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau staat het volgende geschreven:

In de laatste jaren is de acceptatie van LHBTI personen afgevlakt. Opmerkelijk is dat Nederlanders negatiever zijn gaan denken over genderdiverse personen (waaronder ook trans personen) dan vorig jaar. 1 op de 5 vindt bijvoorbeeld dat mannen zich moeten gedragen als mannen en vrouwen als vrouwen. Ook zou 1 op de 10 het een probleem vinden als hun kind les krijgt van een transgender docent.

Hoe scoort Nederland op de Rainbow Europe Index?

Op welke plaats staat Nederland als het gaat om het waarborgen van lhbti+ mensenrechten? Nederland staat op de 12e plaats van de Rainbow Europe Index. Toch best treurig dat een land dat vroeger voorop liep anno 2022 slechts een Europese middenmoter is. Malta is het land dat met kop en schouders boven iedereen uitsteekt. Op een respectabele achterstand gevolgd door Denemarken, België, Noorwegen en Luxemburg. De 4 minst scorende landen zijn Rusland, Armenië, Turkije en als laatste Azerbeidzjan.

ER BLIJVEN 3 DAGEN OVER. DAT VALT MEE. TOCH?

Deel dit bericht