afbeelding versterkt godgewijde leven

2 februari – Werelddag van het Godgewijde Leven | Lieve Vrouwendag | Wereld Speel op je Ukelele Dag | Internationale Crêpes Dag | Wereld Wetlands Dag | Groundhog Day | Trouwdag Willem-Alexander en Máxima

Werelddag van het Godgewijde Leven

Dit jaar wordt voor de 25e keer de Werelddag van het Godgewijde Leven gevierd. Het Vaticaan heeft voor deze jubileum editie van Werelddag van het Godgewijde Leven een brief aan alle religieuzen geschreven. Werelddag voor het Godgewijde Leven wordt traditiegetrouw gevierd op 2 februari, maar in de parochies vindt de viering plaatst op de zondag na 2 februari (6-7 februari 2021). Deze dag wordt gevierd op 2 februari, de feestdag van de Opdracht van de Heer, ook wel bekend als Maria Lichtmis. Het Godgewijde leven is een synoniem voor het kloosterleven.

Wanneer is Werelddag van het Godgewijde Leven ontstaan?

In 1997 stelde paus Johannes Paulus II een gebedsdag in voor vrouwen en mannen in het godgewijde leven. Hij wilde daarmee het religieuze leven meer onder de aandacht te brengen. Deze viering is verbonden met het Feest van de Presentatie van de Heer op 2 februari. Dit feest wordt ook wel Lichtmisdag genoemd; de dag waarop kaarsen worden gezegend als symbool van Christus die het licht van de wereld is. Zo worden ook degenen die een toegewijd leven leiden, geroepen om het licht van Jezus Christus naar alle volken te reflecteren.

Lieve Vrouwendag

Lieve Vrouwendag wordt ook wel Vrouwendag genoemd. Deze Vrouwendag moet je niet verwarren met de Internationale Vrouwendag die op 8 maart wordt gevierd. De vrouwendag die vandaag op de agenda staat ontleend haar naam aan het christelijke feest Maria-Lichtmis. De fanatieke tuinders onder ons zullen zeker weten dat het vandaag “vrouwendag” is want traditioneel gezien is vrouwendag de dag waarop het voorbereidende werk voor de moestuin wordt gestart.

Onze Lieve Vrouwe Lichtmis

Maria Lichtmis staat ook bekend als Opdracht van de Heer. Veertig dagen na de geboorte van Jezus Christus brachten zijn ouders, Maria en Jozef, hem naar de tempel om Hem aan God op te dragen. Jezus werd een Licht voor de heidenen genoemd, dat is ook waarom dit feest met veel (kaars)lichten werd gevierd. Al heel snel werd de opdracht van Jezus in de Tempel in de volksmond omgedoopt tot Maria Lichtmis, vanwege al dat (kaars)licht

Internationale Crêpes Dag

Volgens bijgeloof is het zo dat als je op 2 februari ‘s avonds pannenkoeken eet, je het hele jaar door gelukkig en rijk wordt. Vandaar dat Maria Lichtmis ook wel Onze- LieveVrouwschudde-panne wordt genoemd. Waarom nu specifiek pannenkoeken? De reden hiervoor is dat men vroeger het overschot van de bloem wilde opmaken voor dat de nieuwe oogst er was. En de beste manier om de bloem op te maken was om pannenkoeken te bakken.

Een andere theorie zegt: de gewoonte om pannenkoeken te bakken vloeide voort uit knechten die beslisten om het volgende jaar bij dezelfde boer te blijven werken. Als beloning werden zij door de boeren op pannenkoeken getrakteerd. Afijn, in Frankrijk eten ze geen pannenkoeken vandaag maar crêpes. Daar heet  2 februari dan ook  Le Jour des Crêpes ( Crêpes Dag).

Wereld Speel op je Ukelele Dag

Met Wereld Speel op je Ukelele Dag sluit ik deze blog lekker luchtig af. De ukelele is een viersnarig instrument dat oorspronkelijk uit Portugal komt. Tijdens het bewind van koning Kalākaua van Hawaï werd de ukelele tijdens officiële staatsbijeenkomsten bespeeld. Hierdoor is het een populair instrument op Hawaï geworden. Artiesten zoals Bing Crosby en Elvis Presley gebruikten de ukelele in hun films en liedjes. De online ukelele muziekleraar en componist “Ukulele Mike” (61 jaar) riep in 2011 voor het eerst 2 februari uit tot Wereld Speel op je Ukelele Dag. Het doel van deze dag is dat overal ter wereld ukelele spelers samenkomen en er gezamenlijk op los tokkelen.

Wat mogen we vandaag niet vergeten te vieren?

Deel dit bericht