2 februari – Wereld Wetlands Dag / World Wetlands Day


 
Op 2 februari 1971 werd het internationaal verdrag ter bescherming van waterrijke natuurgebieden getekend, de Conventie van Ramsar. De eerste viering van de Conventie van Ramsar was in 1997 en kreeg de naam World Wetlands Day,  de Wereld Wetlands Dag.

Nederland tekende de conventie in 1980 en zette toen 49 natte gebieden op de lijst, waaronder de Zeeuwse wateren, het IJsselmeer, de Biesbosch en de Waddenzee. Door het ondertekenen van de conventie geeft Nederland aan dat het de morele verplichting heeft om de vrijwillige regels voor de bescherming van de waterrijke gebieden na te leven.

Anno 2015 hebben 168 landen de Conventie van Ramsar ondertekend, daardoor vallen nu 2.186 wetlands onder het verdrag met een totaal oppervlakte van ruim 208 miljoen hectare. Nederland telt op dit moment 75 wetlands.

Wat is een Wetland?

Voorbeelden van wetlands of draslanden zijn moerassen, meren, rivierdelta’s en kustzones van zeeën. Deze watergebieden kunnen onder meer gezien worden als de natuurlijk waterzuiveringssystemen,  ze vullen het grondwater aan en gaan zoutwaterinfiltratie tegen.
Maar onderschat het belang niet voor de miljoenen trekvogels die geheel van deze watergebieden afhankelijk zijn. Ze vinden daar hun eten, kunnen er overwinteren maar de Wetlands dienen ook als broedplaats en zijn de onmisbare schakel in de trekroute van Noord- naar Zuid-Europa en v.v..
Vele dieren en planten leven en groeien in deze gebieden en het is erg om te moeten lezen dat sinds 1900 al 64% van de wetlands is verdwenen omdat de mens het belang er niet van inzag / ziet.

Doel van de Conventie

Even kort door de bocht gezegd: het behoud en verstandig gebruik van de Wetlands door middel van plaatselijke, regionale en nationale acties en internationale samenwerking.

WetlandWachten

Vele zaken kunnen Wetlands bedreigen, denk bijvoorbeeld aan bouw van windmolens, dijkversterking, nieuwe woonwijken. Voor de bescherming van wetlands zijn er de WetlandWachten, een vrijwilligers netwerk die onder de vleugels van de Vogelbescherming Nederland valt.
De Wetlandwacht houdt zijn/haar toegewezen Wetland gebied scherp in de gaten en signaleert en rapporteert ontwikkelingen die ongunstig zijn voor zijn/haar Wetland gebied.
De Vogelbeschermining Nederland ondersteunt de WetlandWacht door het geven van cursussen en landelijke bijeenkomsten. Interesse om WetlandWacht te worden? Kijk dan eens op de site van de Vogelbescherming Nederland.

 

Deel dit bericht