20 juni – Sacramentsdag | Wereldvluchtelingendag | Biologische Velddag | Dag van de Flexmedewerker | Controllersdag | Poetsvrouwendag | Productiviteitsdag

sacramentsdag

Sacramentsdag De Eucharistie is één van de belangrijkste sacramenten in de Katholieke Kerk. Zo belangrijk zelfs dat een aparte dag is aangewezen om de instelling van de Eucharistie (lofprijzing of dankzegging) te vieren: Sacramentsdag. Sacramentsdag valt op de tiende dag na Pinksteren maar in Nederland en België wordt het feest van het Allerheiligste Sacrament de […]

Lees verder


20 juni – Poetsvrouwendag | Wereldvluchtelingendag | Wereld Productiviteitsdag

poetsvrouwendag

Poetsvrouwendag Poetsvrouwendag: een dag waarop elke poetshulp (m/v) erkenning en waardering verdient. Vaak wordt er niet stilgestaan bij al het werk wat een poetsvrouw of -man verzet. Men trekt de deur achter zich dicht en komt de volgende dag weer op een schoongemaakte werkplek, net zo makkelijk. Of denk op Poetsvrouwendag even aan de poetshulp […]

Lees verder