ondersteunt Productiviteitsdag

20 juni – Productiviteitsdag | Wereldvluchtelingendag | Surf Dag | Tennis Dag | Poetsvrouwendag (B) | Record Store Day | Dag van de Zeeuwse Visserij | Dag van de Bouw | Europride | Open Tuinen Dagen | Jongleerdag | Nacht van de Vluchteling | Roze zaterdag | Dag van de Kampvuurmuzikant

Productiviteitsdag

Wereld Productiviteitsdag (World Productivity Day) is een mooi moment om eens stil te staan hoe productief we zijn. En omdat we een beetje competitief zijn ingesteld rijst ook meteen de vraag: welke landen zijn het meest productief? Dit lijkt moeilijk vast te stellen, omdat in bepaalde landen verschillende bedrijfstakken vaker voorkomen dan in andere en het aantal gewerkte uren in een week sterk verschilt van land tot land. Maar alles is mogelijk. En helemaal op Wereld Productiviteitsdag.

Bruto Binnenlands Product*

Hoe ga je dan uitvogelen welk land het productiefst is? Daarvoor wordt het Bruto Binnenlands Product gebruikt. Het BBP per gewerkt uur meet hoe efficiënt de arbeidsinput, het totale aantal gewerkte uren van alle personen die zich bezighouden met productie, wordt gecombineerd met andere productiefactoren en wordt gebruikt in het productieproces. Moeilijk verhaal maar zonder dat geen vergelijking mogelijk. Wat is de top 5 van meest productieve landen?

 1. Noorwegen
 2. Luxemburg
 3. Verenigde Staten
 4. België
 5. Nederland

* (bron: worldpopulationreview.com)

Hoe productief ben jij eigenlijk?

Ben jij zo’n type dat op het einde van de dag het allemaal net niet af heeft? Je bent niet de enige hoor, er lopen kuddes mensen rond die hetzelfde hebben. Er zijn veel manieren waarop je productiever kan worden. Hieronder staat wat bij mij goed werkt.

 • maak aan het begin van je dag een haalbare to do list
 • priorteer je taken
 • beperk je tot één opdracht per keer (wordt geen chaoot!) en maak deze af in een afgebakende tijdsperiode
 • neem om de 25 minuten even 5 minuten pauze
 • zet je telefoon uit en lees tussendoor géén e-mails
 • ruim je werkplek op aan het einde van de dag

Wereldvluchtelingendag

Op Wereldvluchtelingendag staan we stil bij de kracht, de moed en het doorzettingsvermogen van de bijna 80 miljoen vluchtelingen. Het is niet niks om huis en haard, al dan niet gedwongen, achter te laten. Hopelijk laat World Refugee Day ons nadenken over het feit dat niet iedere vluchteling per definitie een (geradicaliseerde) moslim is zoals sommige politici ons willen laten geloven. Je kunt een vluchteling ook beschouwen als een toegevoegde waarde in plaats van een last.

Onderstaande dagen staan ook gepland voor vandaag:

Dagen die door COVID-19 zijn afgelast, verzet of veranderd qua invulling:

Deel dit bericht