20 juni – Sacramentsdag | Wereldvluchtelingendag | Biologische Velddag | Dag van de Flexmedewerker | Controllersdag | Poetsvrouwendag | Productiviteitsdag

Sacramentsdag

De Eucharistie is één van de belangrijkste sacramenten in de Katholieke Kerk. Zo belangrijk zelfs dat een aparte dag is aangewezen om de instelling van de Eucharistie (lofprijzing of dankzegging) te vieren: Sacramentsdag.

Sacramentsdag valt op de tiende dag na Pinksteren maar in Nederland en België wordt het feest van het Allerheiligste Sacrament de zondag na Sacrementsdag gevierd. In een aantal parochies zal vandaag of zondag de Sacramentsprocessie door hun stad of dorp trekken.

Instelling van de Eucharistie

Bij het Laatste Avondmaal, op Witte Donderdag, deelde Jezus met zijn apostelen brood en wijn. Terwijl Hij dit deed zei Hij: “Dit is mijn lichaam en mijn bloed. Blijft dit doen om Mij te gedenken.” Daarmee werd de viering van de eucharistie ingezet. De gelovigen vieren dat God daadwerkelijk in een stuk brood (de Heilige Hostie) onder hen aanwezig is

Wereldvluchtelingendag

Op Wereldvluchtelingendag herdenken we de kracht, moed en volharding van miljoenen vluchtelingen. Het thema van dit jaar is #StepWithRefugees – Take A Step on World Refugee Day.

Stappen zetten voor vluchtelingen hebben het afgelopen weekend in Nederland duizenden mensen gedaan tijdens Nacht van de Vluchteling. De sponsorloop Nacht van de Vluchteling heeft ruim €1.500.000,- opgehaald. En dit geld gaat allemaal naar noodhulp, structurele hulp (onderwijs en vakopleidingen) en hulp bij wederopbouw. Nederland is niet het enige land waar een evenement uit solidariteit voor de vluchteling wordt georganiseerd. Wereldwijd worden er acties op touw gezet.

Jaarlijks rapport UNHCR

Elke minuut worden bijna 20 mensen gedwongen te vluchten vanwege oorlog, geweld of vervolging. Dit verzin ik niet ter plekke maar deze cijfers komen uit het jaarlijks rapport van de UNHCR; het Global Trends Rapport. Een rapport met data die gebaseerd zijn op eigen gegevens, gegevens ontvangen van de partner Internal Displacement Monitoring Centre, en gegevens van overheden. Enkele schrikbarende cijfers uit het rapport: bijna 71 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking, en ongeveer de helft daarvan zijn kinderen jonger dan 18 jaar die alleen op de vlucht zijn of hun ouders tijdens de vlucht zijn kwijtgeraakt.

Wat betekent dit voor Europa en specifiek voor Nederland?

In 2018 hebben 580.800 nieuwe asielzoekers internationale bescherming aangevraagd in de lidstaten van de EU. Duitsland voert de lijst aan met 162.000 geregistreerde aanvragers, dat komt neer op 28% van alle aanvragers. Nummer twee is Frankrijk (110.000 = 19%), Griekenland (65.000 = 11%), Spanje (53.000 = 9%), Italië (49.000 = 8%) en het Verenigd Koninkrijk (37.000 = 6%). Echter de meeste vluchtelingen worden buiten Europa opgevangen; in Turkije 3.7 miljoen, in Pakistan 1.4 miljoen en 1.2 miljoen in Oeganda.

Van de groep nieuwe asielzoekers wisten iets meer dan 20.000 Nederland te vinden. Het grootste deel daarvan was afkomstig uit Syrië (2.956 personen) en Iran (1.869). De grootste groep vormt de nareiziger; in 2018 herenigde in Nederland 6.463 mensen zich met hun familielid. Voetnoot: wees je wel bewust dat niet iedere asielzoeker per definitie een (geradicaliseerde) moslim vluchteling is zoals sommige politici ons willen laten geloven.

(gegevens afkomstig van vluchtelingenwerk.nl en vluchteling.nl )

Onderstaande “dagen van” mogen we niet vergeten.

Deel dit bericht