9 juli – Dag voor de Vernietiging van Vuurwapens

Internationale Dag voor de Vernietiging van Vuurwapens

Op initiatief van de Verenigde Naties wordt sinds 2001 op 9 juli de Internationale Dag voor de Vernietiging van Vuurwapens (Internationale Gun Destruction Day) gehouden. Deze dag is in het leven geroepen om ons bewust te maken van de dreiging en gevaren die slecht beveiligde en (illegale) handvuurwapens vormen voor onze dagelijkse veiligheid.

Ter gelegenheid van de Internationale Gun Destruction Day worden in verschillende landen op en rond 9 juli verouderde en in beslag genomen wapens vernietigd. Hoewel er elk jaar gemiddeld 800.000 vuurwapens worden vernietigd, blijft het probleem van illegale vuurwapens enorm. Voor elk wapen dat wordt vernietigd, worden er nog eens 10 vervaardigd en elke dag worden 2.000 mensen gedood door vuurwapens.

Wapenhandelsverdrag (ATT)

Het ATT werd in 2013 ondertekend door 130 landen en op 24 december 2014 door de Verenigde Naties aangenomen waardoor het wereldwijde juridisch bindend Wapenhandelsverdrag (Arms Trade Treaty) in werking trad. De huidige stand van zaken: 104 landen hebben het ATT geratificeerd of zijn toegetreden.Tot deze landen behoren ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Saillant detail: deze vijf staan in de top 10 van grootste wapenproducenten. Nog eens 32 landen hebben het verdrag ondertekend maar niet geratificeerd.

(bron Wikipedia)

Het doel van het Arms Trade Treaty (ATT ) is om de export, import, tussenhandel en doorvoer van conventionele (niet nucleaire) wapens beter te controleren en reguleren. De initiatiefnemers, waaronder Oxfam en Amnesty International hopen met het ATT een instrument in handen te hebben dat een einde maakt aan de meest extreme vormen van wapenexport.

America First

Met Donald Trump aan het roer is het niet verrassend dat de Amerikaanse goedkeuring van het wapenhandelsverdrag van de Verenigde Naties (ATT) wordt ingetrokken. Hij heeft dat zelfs op 26 april 2019 officieel aangekondigd in zijn toespraak op een jaarlijkse NRA-bijeenkomst. Hij heeft vervolgens het Congres opgeroepen om het ratificatieproces te beëindigen. This is bad, so bad.

Volgens schattingen is de VS nu goed voor 34% van alle wereldwijde wapenverkopen, een stijging van 30% ten opzichte van vijf jaar geleden. En vergis je niet de wapenexport van de VS ligt 58% hoger dan die van Rusland, de op één na grootste exporteur van de wereld. De rest van de top 5 wordt gevormd door Frankrijk, Duitsland en China. En Nederland? Nederland staat op de tiende plek.

Deel dit bericht