9 februari – Wereld Epilepsie Dag


 
De oorzaak van epilepsie werd vroeger vaak toegeschreven aan invloeden van kwade krachten of geesten, aan bezetenheid van de duivel of het kwam door hekserij. Met andere woorden je was knap de pineut als je in die tijd epilepsie had.
De oudste tekst die over epilepsie gaat dateert uit de 18de eeuw voor Christus. De koning van Babylon, Hammoerabie, had op een manshoge stenen zuil zijn wetten laten graveren, de Codex van Hammoerabi. In artikel 278 van deze wetten staat beschreven dat als een slaaf of slavin de Bennoe-ziekte binnen 4 weken van aankoop kreeg, dat de koper zijn geld terug kreeg. Met ander woorden “als het binnen de garantietermijn valt, vervalt de aankoop”. Goed geregeld!

Epilepsie heeft door alle eeuwen heen veel verschillende namen gehad; Bennoe-ziekte, Heilige-ziekte, NSJT, maanziekte, vallende ziekte.

Hoe werd epilepsie vroeger behandeld?

Er zijn bewijzen gevonden dat men 5000 jaar voor Christus schedels doorboorde om de “kwade geest” te laten ontsnappen. Tijdens de Babylonische tijdsperiode dacht men dat als je een buideltje met geneeskrachtige kruiden om je nek hing of een amulet je de Bennoe-ziekte kon genezen.
De Egyptenaren hadden een behandeling bedacht die bestond uit wijn drinken met daarin opgeloste uitwerpselen van een ezel er in.
Er wordt beschreven dat Christus epilepsie kon genezen door de “kwaade geest” te gebieden het lichaam te verlaten. Valeriaanwortel is eeuwenlang gebruikt bij vallende ziekte vanwege de rustgevende en krampstillende effecten.

Tegenwoordig pakken we het gelukkig anders aan, op grond van het soort aanvallen wordt een medicijn gekozen, een anti-epileptica. Dit is een medicijn dat aanvallen voorkomt, genezen kan men epilepsie niet.

Beroemde personen met epilepsie

Van onderstaande personen weet men of wordt gezegd dat ze epilepsie hadden:
Theodore Roosevelt voormalig President van de Verenigde Staten, de Zweed Alfred Nobel, Vincent van Gogh, Napoleon, Leonardo da Vinci, de componist Thaikovsky. Dit zijn sechts een aantal voorbeelden.

Er wordt ook melding gemaakt dat Julius Caesar epilepsie heeft gehad maar moderne onderzoekers vinden het twijfelachtig. Ze hebben Caesar’s symptomen en levensstijl grondig bestudeerd en concluderen dat Caesar hoogstwaarschijnlijk last had van een laag bloedsuikergehalte.

9 februari

Vandaag wordt er internationaal aandacht gevraagd voor epilepsie, een aandoening die wereldwijd 65 miljoen mensen treft. Het Epilepsiefonds zal vandaag van zich laten horen en zien, zo openen ze de Amsterdamse beurs, zal ambassadeur Miryanna van Reeden aanwezig zijn bij Koffietijd en wordt vandaag de nieuwe website gelanceerd, www.epilepsie.nl.

Deel dit bericht