9 december – Internationale Dag tegen Genocide | Internationale Dag tegen Corruptie

Internationale Dag tegen Genocide

Als antwoord op de wreedheden die waren begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op 9 december 1948 het Genocideverdrag aangenomen. Het verdrag stelt als één van de eerste VN-verdragen humanitaire problemen aan de orde. In september 2015 heeft de Algemene Vergadering van de VN daarom de datum 9 december uitgekozen voor International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime. Het doel van deze dag is om het bewustzijn over het Genocideverdrag en haar rol in de bestrijding en voorkoming van genocide ervan te verhogen. Maar bovenal om de slachtoffers van genocides te herdenken en te eren.

Het Genocideverdrag

In het Genocideverdrag wordt genocide als volgt gedefinieerd; het zijn handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen.

Genocides of etnische zuiveringen?

Genocide wordt vaak verward met etnische zuiveringen, er zit echter een groot verschil tussen die twee. Om het verschil goed te kunnen uitleggen moet je eigenlijk eerst weten wat er wordt bedoeld met een “etnische groep”; dat is een groep mensen die zich verbonden voelt met elkaar en die bij elkaar hoort op basis van cultuur, geboorteland, taal, geloof of geschiedenis. Een etnische groep in Nederland zijn bijvoorbeeld de Friezen, zij horen bij elkaar omdat ze de Friese taal spreken maar ook omdat ze zichzelf Fries voelen.

Voorbeeld etnische zuivering

Stel je voor dat de Nederlandse overheid besluit om het aantal Friezen in Friesland te verminderen of volledig te verdrijven (gedwongen verhuizing) dan is er sprake van “etnische zuivering”. Op het moment dat er geweld en moord aan te pas komt dan spreekt men van genocide. Het doel is dan niet verdrijven of verminderen maar vernietigen. Etnische zuivering betreft een autochtone bevolkingsgroep, niet een allochtone bevolkingsgroep. Het heeft dus niets te maken met (im)migranten.

Internationale Dag tegen Corruptie

We kunnen alleen de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling bereiken als elk land een sterke, transparante en inclusieve instanties heeft. Welke gebaseerd zijn op de beginselen van de rechtsstaat en ondersteund worden door het volk.“, aldus VN-secretaris-generaal, António Guterres.

Dagelijks gaan er miljoenen aan steekpenningen van hand tot hand, en miljarden mensen ondervinden de gevolgen. Het thema voor de Internationale Dag tegen Corruptie 2017 “United against corruption for development, peace and security” (samen tegen corruptie voor ontwikkeling, vrede en veiligheid) gaat daar over. De gezamenlijke internationale campagne richt zich op de corruptie als één van de grootste belemmeringen voor het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Laat ik met een citaat uit Exodus 23:8 eindigen: “Gij dient geen steekpenningen aan te nemen, want steekpenningen verblinden scherpzienden en kunnen de woorden van rechtvaardigen verdraaien. )

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.